kód Kamenických

poznámka:
-
Kód Kamenických, pojmenovaný podle bratrů Jiřího a Mariana Kamenických, byl velmi populární znakovou sadou pro osobní počítače běžící pod MS-DOSem v někdejším Československu (dnes Česko a Slovensko). Jiným pojmenováním je KEYBCS2, což je pojmenování TSR programu, který implementoval pro toto kódování ovladač klávesnice.

V podstatě se jedná o sadu CP437 ve které byly kódové body 128 až 171 nahrazeny znaky české abecedy a slovenské abecedy, přičemž jejich uspořádání bylo vybráno tak, aby náhradní glyfy připomínaly co nejlépe originály. Všechny semigrafické znaky stránky CP437 zůstaly nezměněny.
Oba tyto rysy přispěly k popularitě tohoto kódování, protože v něm byl český text s jistými problémy přímo čitelný i na počítačích s původní znakovou sadou. Některé počítače měly totiž uložené fonty v ROM na videokartě, díky čemuž byla modifikace obtížná, ne-li nemožná. Výsledek často vypadal podivně, např. ç místo č.
Všeobecné rozšíření kódu Kamenických neutrpělo ani zavedením oficiální kódové stránky IBM - CP852, ani zavedením znakové sady Windows-1250 (Microsoft Central Europe) ve Windows 3.1. Užívání sady Windows-1250 začalo teprve s nástupem Windows 95 a rozšířením kancelářského balíku Microsoft Office.
Toto kódování se někdy nazývá codepage 895 (CP895), ale IBM toto číslo stránky používá pro jinou sadu [1] a IANA toto číslo vůbec neuznává.
V roce 2005 se dosud používají mnohé aplikace používající interně nebo dokonce i externě kódování Kamenických.
zdroj - cs.wikipedia.org, 2010