archeologie

archeologie

osoba narození
Axamit Jan 12. 2. 1870
Biener z Bienenberka Karel 4. 11. 1731
Böhm Jaroslav 8. 3. 1901
Buchtela Karel 6. 3. 1864
Hamilton Gavin 1723
Klápště Jan 21. 10. 1931
Kovárník Jaromír 23. 9. 1955
Kremla Jan  
Los Václav 1874
Martínek Antonín 8. 3. 1870
Materna Antonín 14. 11. 1849
Palliardi Jaroslav 7. 12. 1897
Palme Harry 14. 4. 1882
Procházka Alois 18. 5. 1875
Přikryl František 6. 9. 1857
Reichertová Květa 3. 5. 1921
Resl Václav 16. 4. 1905
Rybová Alena 19. 5. 1931
Sedlák Karel 31. 10. 1887
Soudský Bohumil 19. 1. 1922
Špaček Jaroslav 1. 6. 1943
Tenora František 3. 7. 1907
Turnwald Kristián 21. 6. 1896
Vildomec Vědomil 27. 9. 1921
Wocel Jan 24. 8. 1803

archeologie

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1941   Pohřbívání žehem v pravěku Čech a Moravy
  1941   Pravěké umění v Čechách a na Moravě
  1946   Pravěk lidstva
  1947   Románská Praha
  1949   O počátcích pražského hradu a o nejstarším kostele v Praze
  1949   Praha pravěká (Osmera knih o Praze, stavebním a uměleckém vývoji města - díl první)
  1955   Veřejný život ve starověkém Egyptě (Díl II. Doklady)
  1956   Řecké vázy
  1958   Počiatky výtvarného prejavu na Slovensku
  1961   Bohové, hroby a učenci (Román o archeologii)
  1962   La France Antique
  1963   Objevení Tróje
  1965   Bohové, hroby a učenci (Román o archeologii)
  1965   Historie začíná v Sumeru
  1965   Hrazany (Keltské oppidum na Sedlčansku)
  1965   Levý Hradec (Nejstarší sídlo Přemyslovců)
  1966   Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
  1970   Umění staré Ameriky
  1972   Oživená minulost (Dějiny archeologie v obrazech)
  1972   Země bohů a lidí (Pohledy do řeckého dávnověku)
  1973   Minojské a mykénské umění
  1973   Zlatý věk lidstva
  1975   Bohové, hroby a učenci (Román o archeologii)
  1975   Foiničané
  1975   Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě
  1977   Germáni (mezi Thorsbergem a Ravennou)
  1977   Jak vznikl člověk (Sága rodu Homo)
  1977   Mayové
  1977   První Američan
  1977   Starověký Egypt
  1977   Světem starých Řeků
  1978   Antické Černomoří
  1978   Stará Kréta (Život za časů krále Mínóa)
  1978   Staré Město u Uherského Hradiště (Archeologická rezervace. Národní kulturní památka)
  1978   Za branou minulosti (S archeology po Evropě)
  1979   Keltové
  1979   Objevy ve Středomoří
  1979   Starověký Přední východ
  1979   Stopami dávných věků (Mezi Nilem a Tigridem)
  1979   Svedectvo bronzového veku
  1979   Veľká Morava (Doba a umenie)
  1980   Skytové
  1980   Vzkříšení Olympie
  1983   Zlaté Mykény
  1984   Civilizace starověkého Středomoří
  1986   Jak vznikl člověk (Sága rodu Homo)
  1986   Mistři kamenného dláta (Umění pravěkých lovců)
  1987   Královská tažení ve starém Orientu (Prameny k dějinám starověké Palestiny)
  1988   Skromné umění (Ostrovská zdobená terakota)
  1990   Thrákové
  1996   Středověké sklo z Ústí n. L. - Hradiště
  1998   Mexiko (Dějiny a kultura Mayů, Aztéků a dalších předkolumbovských národů)
  2018   Stvořené pro věčnost. Největší objevy české egyptologie
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1959   Archeologické výzkumy a nálezy na Českobrodsku v roce 1957 (Drobné zprávy)
  1959   Archeologické výzkumy a nálezy na Českobrodsku v roce 1958 (Drobné zprávy)
  1959   K archeologickým objevům v Mochově z období stěhování národů
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  1982   Středověké kachle

archeologie

nevýtvarná
termín   název výstavy, místo konání
2009/11/27 - 2010/02/27   Archeologický průzkum study v Blovicích, Muzeum jižního Plzeňska, Blovice (Plzeň-jih)