městský znak Kostelec nad Černými lesy

poznámka:
Modrý štít s horní polovinou divého muže, který má okolo hlavy a boku zelený věnec. V pravé ruce drží zelenou lodyhu se zlatou pětilistou růží, levou ruku má založenou v bok. Vlevo od jeho hlavy je zlatá šesticípá hvězda. Nad štítem spočívá kolčí přilba, ze které splývají modrozlatá přikrývadla. Na přilbu je vložena modrozlatá točnice, ze které vystupuje obdobný divý muž jako ve štítě, ale v pravé ruce drží zlatý šíp obrácený špicí dolů. - Převážná většina heraldiků byla přesvědčena, že tento znak byl Kostelci udělen majestátem krále Vladislava II. v r. 1489 při povýšení na městečko. V tomto majestátě se sice Kostelci udělují různá práva, ale o znaku nebo pečetním znamení zde zmínka není. Není tedy ani jasné kdy a kým byl znak udělen. Na městských pečetích je uveden úplný znak i s klenotem již od 17. stol. (1626).
zdroj – www.svkkl.cz

heslo:












Modrý štít s horní polovinou divého muže, který má okolo hlavy a boku zelený věnec. V pravé ruce drží zelenou lodyhu se zlatou pětilistou růží, levou ruku má založenou v bok. Vlevo od jeho hlavy je zlatá šesticípá hvězda. Nad štítem spočívá kolčí přilba, ze které splývají modrozlatá přikrývadla. Na přilbu je vložena modrozlatá točnice, ze které vystupuje obdobný divý muž jako ve štítě, ale v pravé ruce drží zlatý šíp obrácený špicí dolů. - Převážná většina heraldiků byla přesvědčena, že tento znak byl Kostelci udělen majestátem krále Vladislava II. v r. 1489 při povýšení na městečko. V tomto majestátě se sice Kostelci udělují různá práva, ale o znaku nebo pečetním znamení zde zmínka není. Není tedy ani jasné kdy a kým byl znak udělen. Na městských pečetích je uveden úplný znak i s klenotem již od 17. stol. (1626).

zdroj – www.svkkl.cz