acheuléen

heslo:

Kultura nejstaršího, starého a středního paleolitu společná pro téměř všechno obyvatele; rozšíření v Africe, Asii a Evropě (podle lokality Saint Acheul ve Francii). Začala nejméně před 1,5 mil. let a dozněla někdy kolem 100 000 př. n. l. Jejím nositelem byl Homo erectus. Na českém území se acheuléenská industrie objevila už v nejstarším paleolitu, ale výraznější rozšíření lze zaregistrovat až na konci staré a ve střední fázi středního paleolitu. Typickým artefaktem je pěstní klín, dále se vyskytují špičáky, drasadla, nože, sekáče aj.