český kubismus

český kubismus

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1969   Český kubismus (K pátému výročí trvání galerie)
  1971   Gutfreund i češki kubizam
  1976   Český kubistický interiér
  1981   Czeski kubizm
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927
  1984   Czechoslovakia Cubism (The World of Architecture, Furniture and Craft)
  1991   Cubismo checo: Arquitectura y diseño, 1910-1925
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura)
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
  1991   Le cubisme à Prague
  1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925)
  1995   Kubismus a česká scénografie (Ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea v Praze)
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
  2001   Tschechischer Kubismus / Czech Cubism 1912-1916
  2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
  2009   Kubismus 1910-1925 (Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
  2013   Cubisti Cubismo
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1970   Cubism
  1979   Cubism in Architecture and the Applied Arts (Bohemia and France, 1910–1914)
  1982   Cubismo cecoslovacco (Architetture e interni)
  1982   Cubists and Cubism
  1982   Der Kubismus in Wort und Bild
  1982   Journal du Cubisme
  1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927
  1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917
  1992   Český kubismus v architektuře
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook)
  1996   Český kubismus
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer)
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida)
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz)
  1999   Modern Art in Eastern Europe (From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939)
  2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930)
  2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book
  2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook)
  2005   Frühling in Prag oder Wege des Kubismus
  2007   Emil Filla
  2009   Josef Čapek: Grafika
  2010   Vidět knihu: Knižní grafika Josefa Čapka / Seeing the book: The Book Design of Josef Čapek
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1964   Díla, představovaná na této výstavě...
  1966   Bien que cette exposition...
  1966   Le désastre de la guerre hâta...
  1966   Les relations artistiques...
  1967   Osudy avantgardy v Čechách I
  1969   27. září letošního roku uplyne...
  1972   Le peinture cubiste tchèque dans les collections de la Galerie Morave à Brno
  1977   Český kubistický nábytek
  1980   Josef Chochol 1880 - 1980
  1981   Česká meziválečná architektura z hlediska mezinárodních vztahů
  1984   Architekt E. Králíček: Zapomenutý zjev české secese a kubismu
  1984   Kubistický architekt Rudolf Stockar
  1988   Fillovo překonání naturalismu
  1988   Ke vztahu: Filla - Picasso - Braque
  1988   Prager Kubismus
  1988   Rok 1912 Emila Filly: svědectví deníku
  1991   Düsseldorf - Paříž: 1909-1925 Kubismus v Praze
  1991   Jednota kubistických stylů (Im welchen Style sollen wir bauen?)
  1991   Křížení kontrastů (K některým aspektům vztahu moderního českého dějepisu umění a kubismu)
  1991   Kubismus v Praze 1909-25 (Malířství, plastika, um. řemeslo, architektura)
  1991   Kubismus v superlativech (Velký nástup Čechů - výstava v düsseldorfské Kunsthalle)
  1991   Kubismus v užitém umění
  1991   Kubistická fotografie?
  1991   Kubistická výstava: Architektura a užité umění
  1991   Le Cubisme à Prague
  1991   Několik poznámek k výstavě Kubismus in Prag
  1991   Poslední tajemství Evropy
  1991   Rok českého kubismu
  1991   V kouři kubismu
  1991   Vzrušení ze šikmých ploch
  1992   Kubismus na Moravě
  1993   Sources for the History of Cubist Architecture
  1994   Český kubismus 1909–1925 v Moravské galerii v Brně (10. září – 1. listopadu 1992)
  1997   Grafika českého kubismu
  2008   E. L. Kirchner, Czech Cubism and the Representation of the Spirit in Portraiture, 1915-1918
  2009   Český kubismus a „vertikální“ kánon dějin umění
  2013   Emil Filla
  2015   Kubistická gotika
  2022   Respect and Triumph (Intentions and Meanings of Czech Architecture before and after the First World War)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Space Design (Czech Cubist/Rondocubist Architecture: A Reappreciation of the Revolution)