teorie umění

teorie umění

osoba narození
Franz Alois 26. 5. 1843
Pacáková Božena 12. 3. 1946
Pažourková Magdalena 2. 6. 1965

teorie umění

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Record > Again! (40jahrevideokunst.de Teil 2 / 40yearsvideoart.de Part 2)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1924   Manifeste du Surréalisme (Poison Soluble)
  1927   Brevíř estetiky
  1941   Pod povrchem tvarů
  1944   Smysl moderního umění
  1948   Cesta k umění (Od Bismarcka k Picassovi)
  1948   O realistickém pojetí umění
  1948   O výtvarném umění
  1954   Umění ve světle dějin (Studie z metodologie dějin umění)
  1955   Nástin theorie umění
  1955   Podstata a vývoj výtvarného typu
  1957   Estetická podstata umenia
  1958   Kapitoly o textilním umění
  1958   Problém krásna v současném umění a estetice (Díl 1.)
  1959   Výbor z kritických projevů a drobných spisů
  1960   Laokoon čili o hranicích malířství a poesie
  1960   Umění? (Proč a k čemu?)
  1961   Estetické vnímání
  1963   Otázky estetiky v přítomnosti i minulosti
  1963   Umění a skutečnost (Úvahy o realismu a uměleckém vývoji)
  1964   Fantaskní umění (Jeho vývoj a souvislosti)
  1964   O smyslu obrazů
  1965   Od skutečnosti k umění
  1966   Studie z estetiky
  1966   Vývojové proměny v umění
  1967   Dohady a jistoty (Výbor studií a článků)
  1967   Hledání tvaru
  1968   Základy obecné teorie umění
  1969   Jazyk umění
  1969   Realita a poesie (K vývojové dialektice moderního umění)
  1970   Estetika nových umění
  1971   Oko a duch a jiné eseje
  1971   Výtvarné dílo jako znak
  1972   Úvod do sociologie umění
  1973   Osobnost a tvorba
  1973   Problémy umělecké kultury XX. století
  1973   Řeč obrazů (Ve světle psychologie umění)
  1973   Umění, systém, odraz
  1974   O náboženství a umění
  1974   Vítr dějin
  1975   Filosofie dějin umění
  1975   Základní otázky marxistické teorie umění a estetiky
  1976   Estetika situací
  1976   Tvorba životního slohu
  1977   O náboženství a umění
  1979   Jistoty umění
  1981   O vkuse, vznešenom a krásnom (Filizofické skúmanie o pôvode našich ideí vzešeného a krásneho)
  1981   Význam ve výtvarném umění
  1982   Hudba a výtvarné umění (Studie ČSAV)
  1983   Klíče k obrazu (Vyprávění o malířích a malířství)
  1984   Cesty umění
  1984   Figua a místo (Vizuální řád v italském malířství 15. století)
  1984   K teorii socialistického umění
  1984   Řeč tvarů (Umění vnímat umění)
  1985   Současná estetika
  1985   Umění a iluze (Studie o psychologii obrazového znázorňování)
  1986   Eseje o umení
  1986   Myšlení v obrazech aneb Obrazy myšlení
  1986   Paradox umění
  1986   Psychologie vnímání malířských výtvarných děl v ontogenezi
  1986   Teorie umělecké kritiky
  1988   Nové umění v Čechách
  1988   Obhajoba umění (1934-1948)
  1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího)
  1989   Škola výtvarného myšlení II
  1990   Na hranicích umění
  1990   Řeč věcí (Umění vnímat umění)
  1991   Obhajoba umění
  1992   Expresionisté
  1994   Umění a kýč
  1997   Tíha doby (Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968 - 1988)
  1998   Horizonty estetiky
  1998   Úděl umělce (Duchampovské meditace)
  1999   Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.)
  2000   Bod - linie - plocha (Příspěvek k analýze malířských prostředků)
  2000   Muzeum umění v digitální době (Vnímání obrazů a prožitek umění v současné společnosti)
  2001   Abstrakce a vcítění (Příspěvek k psychologii stylu)
  2001   Metamorfózy umenia 20. storočia (Jeho ono-, teba- a sebapredstavenie)
  2004   Umění a falzum (Monismus a dualismus v estetice)
  2005   Design: Aktualita, nebo věčnost? (Antologie textů k teorii a dějinám designu)
  2005   Okraj obrazu (Sociální kontext v českém a ústeckém výtvarném umění devadesátých let 20. století)
  2005   Srovnávací studie
  2007   Bariéry estetiky
  2007   Cvičení z estetiky
  2007   Možnosti vizuálních studií (Obrazy - texty - interpretace)
  2008   Pod čarou umění
  2008   Umělecké dílo jako znak (Z univerzitních přednášek 1936-1939)
  2009   Výtvarná tvorba duševně nemocných
  2010   Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu / Komunistické postskriptum
  2010   Kapitoly z dějin a teorie umění
  2010   Kritika krásy (Kritéria hodnocení výtvarného umění a designu)
  2011   Umění spolupráce
  2011   Umění v občanské společnosti
  2012   Obrazy & události (Komentáře ke zdejší vizuální kultuře 2010–2012)
  2013   Zrození umělkyně z pěny limonády (Genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění)
  2014   Jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu
  nedatováno   Postmoderní kultura (Úvod do problematiky)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1993   Klíč k modernímu výtvarnému umění (Soubor textů z přednášek v Galerii U bílého jednorožce v Klatovech)
  1994   Pod jednou střechou (Fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění (sborník textů))
  1996   Postmoderna... a čo ďalej?
  1998   Před obrazem (Antologie americké výtvarné teorie a kritiky)
  2006   Efekt múzea: Predmety, praktiky, publikum (Antológia textov anglo-americkej kritickej teórie múzea)
  2006   Médium kurátor (Role kurátora v současném českém umění)
  2011   Ad Akta (Dějiny umění v rozšířeném poli)
  2011   Ad Akta (KDUE / VŠUP 2008/2011)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty)
  2011   Svést Labe do Berounky (K neuskutečněným projektům československého umění 60.–80. let)
  2012   Maľba v kontextoch / Kontexty maľby (Zborník z Česko-Slovenského sympózia venovaného problémom súčasnej maľby)
  2012   Maľba v postmediálnom veku / Painting in the Postmedial Age (Zborník medzinárodného sympózia / Proceedings from an International Symposium)
  2012   Svědectví: Ženským hlasem / Testimonies: In a Female Voice
  2014   Fotografie + / = umění
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1946   „Vymycovat kýč československý“ - ale jak?
  1946   Co je to umění?
  1946   Jak vniknouti do výtvarného umění?
  1946   Národní umění těžce ohroženo
  1946   Tradice, kopací míček demagogie
  1946   Umění a pravda
  1946   Výchova vkusu, jedna z cest k výtvarnému umění
  1948   Situace našeho výtvarnictví na prahu roku 1948
  1948   Svatá štvanice proti modernímu umění
  1948   Více kázně do osvětové služby!
  1964   O teorii a kritice
  1964   Obhajoba kritiky (Ke sjezdu Svazu čs. výtvarníků)
  1965   Psychoanalýza a umění
  1965/06/18   Z myšlenek Vasila Kandinského
  1966   Poetismus
  1970   Bilance výtvarného dějepisu
  1970   Manet a staří mistři
  1984   Paměť jako základ uměleckého zobrazování a estetického konzumu: 2
  1988   Jaké umění?
  1988   K umělecké kritice
  1988   Několik poznámek k výtvarné kritice
  1988   Smysl českého moderního umění
  1988   Úloha výtvarné kritiky
  1989   O umělecké kritice jinak
  2007   Umění, technika, média
  2009   Střed a okraj (Několik poznámek o povaze kritiky a kurátorství)
  2010   O inženýrství, magii a experimentu v umění
  2010   Vážně o humoru v architektuře a v umění
  2011   Zneužité umění
bakalářská práce
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Joseph Beuys and his work arena
magisterská práce
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   A discussion on the work of Jo Spence and Helen Chadwick
samizdat
  rok vydání   název (podnázev)
  1985   Nové umění v Čechách