Aktuální tendence českého umění (AICA 1966)

poznámka:
přehlídka soudobého malířství a sochařství