hrnčířská hlína (škvrňovka)

heslo:
škvrňovka, škvrňavka hrnčířská hlína od Uhlířských Janovic