dějiny umění

dějiny umění

osoba narození
Blau Eve 20. 7. 1951
Buslajev Fedor 25. 4. 1818
Jiroušková Tereza 1989
Kolibová Melichová Lenka 1980
Krupiňski Janusz 1955
Pomothy Adéla  
Réau Louis 1. 1. 1881
Sasvári Edit 1962
Schillerová Jana 28. 3. 1938
Sokołowski Marian 13. 1. 1839

dějiny umění

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Biedermeier (Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848)
  2010   Record > Again! (40jahrevideokunst.de Teil 2 / 40yearsvideoart.de Part 2)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1921   Ruská škola malířská
  1927   Italské vlivy na pozdně románskou knižní malbu v Čechách
  1931   Ilustrace
  1932   Současné malířství
  1940   Umění (Malířství, sochařství, architektura, hudba a tak zvaná menší umění)
  1941   Palladianismus v české renesanci
  1941   Pod povrchem tvarů
  1946   Hovory o umění
  1946   Tisíc let stavitelského umění v českých zemích
  1947   Dějiny našeho umění
  1947   Listy z dějin umění
  1948   Cesta k umění (Od Bismarcka k Picassovi)
  1948   Dějiny nábytkového umění (I)
  1948   O sebeurčení našeho malířství
  1948   Rokoko a konec baroku v Čechách
  1949   Dějiny nábytkového umění (II)
  1950   Dějiny nábytkového umění (III)
  1951   Dějiny umění v obrysech
  1953   Jihočeská gotika
  1954   The Civilization of the Renaissance in Italy
  1954   Umění ve světle dějin (Studie z metodologie dějin umění)
  1955   Dějiny architektury (Učební text pro IV. ročník průmyslových škol stavebních)
  1955   Podstata a vývoj výtvarného typu
  1956   Jak vzniká socha (Technika a tvůrčí proces v průběhu věků)
  1956   Řecké vázy
  1958   Dějiny umění v obrysech
  1958   Rozprava o reliefu
  1958   Sochařství baroku v Čechách (Plastika 17. a 18. věku)
  1959   Mainstreams of Modern Art
  1959   O soše (Úvod do historické technologie a teorie sochařství - 1. díl)
  1961   O moderním umění
  1965   Historie začíná v Sumeru
  1965   Moderní umění (Fauvismus, kubismus, expresionismus, futurismus, de stijl, surrealismus)
  1966   Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
  1967   Dohady a jistoty (Výbor studií a článků)
  1967   Hledání tvaru
  1967   Impresionismus
  1968   Alchýmia zázračného (Podstata a osudy surrealizmu)
  1968   Století moderního malířství (1865-1965)
  1969   Cesty malířského umění (Přehled vývoje malířství od pravěku do současnosti)
  1969   Český barok
  1969   Kapitoly z dějin estetiky (Od antiky k počátku XX. století)
  1969   Realita a poesie (K vývojové dialektice moderního umění)
  1969   Umění a svět
  1970   Surrealist Art
  1970   Umění staré Ameriky
  1971   Dějiny umění v Československu (Stavitelství, sochařství, malířství)
  1971   Výtvarné dílo jako znak
  1972   Dějepis latinkového písma
  1972   Svět starožitností (Vyprávění o hodnotách, které čas nedevalvuje)
  1973   Minojské a mykénské umění
  1973   Umění černého světadílu
  1973   Umění Střední Asie
  1974   Český barok
  1974   O novém umění
  1975   Filosofie dějin umění
  1975   Řecké umění
  1976   Dejiny umenia (1. Praveké umenie)
  1976   Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů (I.)
  1977   Dějiny umění (1)
  1977   Dějiny umění (2)
  1977   Dejiny umenia (2. Stredoveké umenie)
  1977   Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů (II.)
  1978   Dějiny umění (3)
  1978   Dějiny umění v Československu (Stavitelství, sochařství, malířství)
  1978   Dejiny umenia (3. Umenie renesancie)
  1978   Dejiny umenia (4. Umenie 18. a 19. storočia)
  1978   Pozdně gotické umění v Čechách 1471-1526
  1978   Studie o dějinách a umění
  1978   Velázquez (1599-1660)
  1979   Dějiny umění (4)
  1979   Dějiny umění (5)
  1979   Objevy ve Středomoří
  1980   Dějiny umění (6)
  1981   Dějiny umění (8)
  1981   Dějiny umění (7)
  1981   O grafice
  1982   Albrecht Dürer: Kresby
  1982   Dějiny umění (1)
  1983   Dějiny umění (9)
  1983   Dějiny užitého umění (Od nejstarších dob po současnost)
  1983   Klíče k obrazu (Vyprávění o malířích a malířství)
  1983   Tvář helénistického světa (Od Alexandra Velikého do císaře Augusta)
  1984   Cesty umění
  1984   Civilizace starověkého Středomoří
  1984   Dějiny umění (10)
  1984   Figua a místo (Vizuální řád v italském malířství 15. století)
  1984   Řeč tvarů (Umění vnímat umění)
  1985   Dějiny umění (7)
  1985   Umění a iluze (Studie o psychologii obrazového znázorňování)
  1986   Dějiny umění (10)
  1987   Dějiny umění (1)
  1987   Vývojové zákonitosti v umění
  1988   Dějiny umění (4)
  1988   Sport a hry ve starověkém světě
  1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího)
  1990   Dějiny umění (8)
  1990   Na hranicích umění
  1992   Český kubismus v architektuře
  1992   Expresionisté
  1992   Příběh umění
  1992   Tvář baroka
  1997   Tíha doby (Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968 - 1988)
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz)
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938))
  1998   Horizonty estetiky
  1998   Úděl umělce (Duchampovské meditace)
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1)
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2)
  2002   Dějiny výtvarného umění
  2004   Z čeho studovat dějiny výtvarné kultury
  2005   André Derain (Skrytá tajemství / Hidden Secrets)
  2005   Objevování středověku (Tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století)
  2006   Učebnice dějin výtvarné kultury pro výtvarné obory SOŠ (Didaktická analýza textů)
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1)
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2)
  2007   Postmoderní fotografie (Fotografie jako umění na konci dvacátého století)
  2009   Naše, národní umění (Studie z dějin dějepisu umění)
  2010   Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu / Komunistické postskriptum
  nedatováno   Postmoderní kultura (Úvod do problematiky)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Proměny dějin umění (Akta druhého sjezdu historiků umění)
  2008   Artemis a Dr. Faust (Ženy v českých a slovenských dějinách umění)
  2011   Ad Akta (KDUE / VŠUP 2008/2011)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty)
  2011   Svést Labe do Berounky (K neuskutečněným projektům československého umění 60.–80. let)
  2011   Tvarujete si sami? (Sborník 3. sjezdu historiků umění, 25.-26. září 2008)
  2013   Umění a politika (Sborník 4. sjezdu historiků umění, Brno, 13.-14. září 2012)
  2017   Věda a umění (Sborník z 5. sjezdu historiků umění, Olomouc 16.-18. září 2015)
  2020   Globalizing East European Art Histories (Past and Present)
  2020   Tvůrce jako předmět dějin umění (Pozice autora po jeho „smrti“)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1967   Umění pravěku a starověku (Umění a lidstvo, Larousse)
  1969   Umění středověku (Umění a lidstvo, Larousse)
  1970   Umění renesance a baroku (Umění a lidstvo, Larousse)
  1974   Umění nové doby (Umění a lidstvo, Larousse)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1964/04/30   Sborník významného uměnovědce
  1965   Teorie a dějiny umění (1945 - 1965)
  1965/09/27   Čechy a evropská krajinomalba
  1988   Jaké umění?
  1988   Smysl českého moderního umění
  1989   Grafika v dějinách umění
  1997   Sedmdesát let dějin umění v Brně
  2007   Fillologie: falzum a dějiny umění dnes
  2007   Meze možností: Dějepis umění a výtvarná kritika ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1918 - 1938
  2007   Ve stínu ideologií: Dějiny umění a výtvarná kritika v českých zemích 1918 - 1970 (Úvod)
almanach
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Almanach (Sedmdesát let Semináře dějin umění Masarykovy unierzity v Brně 1927-1997)
samizdat
  rok vydání   název (podnázev)
  1985   Nové umění v Čechách
učebnice
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Dějiny výtvarného umění