filozofie

filozofie

osoba narození
Franke Emil 3. 4. 1880
Gellner Arnošt 9. 12. 1925
Gomperz Theodor 29. 3. 1832
Holzbachová Ivana 30. 6. 1946
Hudec Jan 6. 10. 1856
Kocián Josef  
Kuzmány Karol 16. 11. 1806
Moyzes Štefan 24. 10. 1797
Pala Dušan 25. 5. 1924
Pelikán Ferdinand 5. 6. 1885
Popper Josef 21. 2. 1838
Rembold Leopold 1786
Sixta Jiří 15. 4. 1928
Smetáček Zdeněk 15. 6. 1901
Smetana Augustin 14. 6. 1814
Stanislav ze Znojma 1360
Štúr Svatopluk 24. 1. 1901
Tilšer František 12. 6. 1825

filozofie

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1948   První sešit o existencialismu
  1958   Faidros (O lásce (2. vydání v ČS))
  1966   Kult člověka
  1966   Původ a podstata romantismu
  1966   Studie z estetiky
  1967   Od klatby k dialogu
  1969   Čestně o Bohu
  1969   Současnost
  1971   K filosofii naděje
  1973   Prehľad dejín filozofie (Základy doxografie)
  1975   Filosofie dějin umění
  1978   Studie o dějinách a umění
  1981   O vkuse, vznešenom a krásnom (Filizofické skúmanie o pôvode našich ideí vzešeného a krásneho)
  1987   Renesanční filozofie
  1988   Středověká filozofie
  1991   Diskurs na téma jedné Klímovy věty a jiné eseje
  1991   Otázka viny
  1991   Úvod do filozofie
  1992   Mýtus, jazyk a kulturní antropologie
  1992   Oáza štěstí
  1993   Bázeň a chvění / Nemoc k smrti
  1993   Měj odvahu k sobě (Výbor z dopisů Antonínu Pavlovi)
  1994   Cesty k filosofickému myšlení
  1994   Genius loci (K fenomenologii architektury)
  1994   Krize kultury
  1994   Psychoanalýza ohně
  1994   Za filosofii fotografie
  1995   Fenomenologie
  1995   Kierkegaard
  1996   Zrcadlo doby (Abeceda skoro filozofická)
  1997   Filosofické drobky aneb Drobátko filosofie
  1997   Martin Heidegger (Filosofie a ideologie)
  1999   Dějiny filosofie II. (Novověk)
  1999   Mistr Eckhart
  2000   Předpoklady fotografie neboli Prolegomena
  2004   Smysl lidské existence
  2006   Filosofie tváří v tvář zániku
  2007   Filozofie a politika kýče
  2008   Architektura ve věku rozdělené reprezentace (Problém tvořivosti ve stínu produkce)
  2009   Myšlení obrazem (Průvodce současným filozofickým myšlením pro středně pokročilé)
  2013   Soukromé tisky
  2015   Jan Mukařovský: Život a dílo
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1923   Budhism. Náboženství a filosofie
  1934   Umění a filosofie
  1937   Filosofie jako pravé chtění být člověkem
  1937   Kapitoly ze současné filosofie
  1937   Kritika horizontů
  1948   Popularizovaná filosofie
  1948   Současná filosofie a její čeští klasikové
  1964   Byt a filosofie
  1965   Byt a filosofie (Dokončení z minulého čísla)
  1965   K prehistorii vědy o pohybu|: svět, země, nebe a pohyb lidského života
  1998   Válka krajin ((pokračování z čísla 3-4/II))
  1999   Byt a filozofie
  2006   Tak pravil... (Bůh je mrtev / filozofování kladivem)
  2008   Hannah Arendt (1906-1975) (Život ducha)
  2010   Vážně o humoru v architektuře a v umění
  2011   Historické a priory a archiv
  nedat   Interpretace moderního umění jako filosofický problém (pokračování - kapitoly XXXIV. - XLI.)