Danuša Zemanovičová

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava) ,