Jiří Mrázek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2013   Václav Boštík (1913-2005) (K stému výročí malířova narození)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1992   Galerion 92
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1953   Výtvarníci zasahují do denního života (Druhý díl výstavy Umělecké besedy v Praze), Výtvarná práce, 1, 31, 1953/12/25, 4-
1959   Naše gobelíny v Bruselu, Výtvarná práce, 7, 25-26, 1959/12/31, 16-
1960   Cesty současného textilního umění, Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, 10-11
1961   Textil a průmysl, Výtvarná práce, 9, 10, 1961/05/29, 6-
1961   Nové koberce Úboku, Výtvarná práce, 9, 16, 1961/08/11, 6-
1961   Syntetická vlákna místo bavlny, Výtvarná práce, 9, 23, 1961/11/28, 8-
1963   Bilance 1962-63, Výtvarná práce, 11, 6, 1963/04/28, 3-3
1965   Tvůrčí programy českého malířství po roce 1945, Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 168-184
1990   Malý formát, Mladá fronta Dnes, , , 1990/10/16, 14-
1992   Tvář a charakter (Výstava Umělecké besedy v Mánesu), Lidové noviny, , , 1992, 0-0
1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 20, 1994/09/29, 16-16
1994   Když dnes, přes dálku více než třicet let..., UB 12, , , 1994, 39-40
1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 8-19
1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 26-32
1995   Reflexe osamění, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 263-278
1997   Dílo Jaromíra Zoula (Liberec, Oblastní galerie výtvarného umění, 19. 6. - 3. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 17-18, 1997/08/28, 5-5
1999   O barvách (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, 25. 6. - 30. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 16-17, 1999/08/26, 12-12
2002   Setkávání, Marie Blabolilová: Lepty, , , 2002, 0-0
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
1974   Návrh a bydlení 1974