Petr Spielmann

1993, foto - Josef Šnobl
foto – Pavel Spielmann, 1934
Akademické gymnázium Praha, 1952, poslední den vyučování, foto - archiv PS
Na Buchlově, foto - archiv PS
Maturitní fotografie, foto - Fotozávody Praha (archiv PS)
foto - archiv PS
V Amsterdamu, foto - archiv PS
V Lübecku, 70. léta, foto - Jan Přeučil
V Kasselu, foto - Marek Spielmann
1983, foto - Archiv PS
1979, foto – Andreas Vieweg
1986, foto – Mischa Dickerhof
1986, foto – Mischa Dickerhof
V pracovně Musea Bochum, 1989, foto - Archiv PS
Zahájení výstavy Ruth Fischer v Gemeente Museum Arnhem, 1994, foto - Archiv PS
Před sochami Jana Koblasy, Museum Bochum, foto - Archiv PS
Petr Spielmann, ředitel Musea Bochum, foto - Archiv PS
foto - Klasu Präkelt