Petr Spielmann

termín, název výstavy, místo konání
1957/06/10 -   Instalace hradu Buchlova, Buchlov (Uherské Hradiště)
1958/06/17 -   Paul Gauguin: Grafika a reprodukce, Brno (Brno-město)
1961/02/05 - 1961/03/12   Škola vidění - Výmluvnost kresby, Brno (Brno-město)
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba, Liberec (Liberec)
1962/10/21 - 1962/12/09   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1963/06/06 - 1963/09   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek, Praha
1964/03 - 1964/05   Naivní umění v Československu, Praha
1964/06/26 - 1964/09   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Strážnice (Hodonín)
1964/09/25 - 1964/10   Vladislav Vaculka, Praha
1964/10/04 - 1965/01/15   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1965/02 - 1965/03   Letní výstava malých obrazů, grafiky a plastik, Praha
1965/05/13 - 1965/08   Moderní česká kresba, Praha
1965/07 - 1965/08   Tanec v moderním českém výtvarném umění, Strážnice (Hodonín)
1965/09/12 - 1965/10/10   Moderní česká kresba, Brno (Brno-město)
1966/04   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého, Praha
1966/04/14 - 1966/05/15   Pavel Navrátil: Obrazy, Praha
1966/09   Пєйзаж, Jerevan (Yerevan)
1966/11   Пєйзаж, Moskva (Moscow)
1967   Holandské období v díle Emila Filly, Litoměřice (Litoměřice)
1967/02/08 - 1967/03   Antonín Procházka: Kresby z let 1910-1925, Praha
1967/05/11 - 1967/06/11   Antonín Procházka: Kresby z let 1910-1925, Brno (Brno-město)
1967/09/01 - 1967/10/01   Holandské období v díle Emila Filly, Liberec (Liberec)
1967/10/27 - 1967/11/30   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Liberec (Liberec)
1967/12/15 - 1968/01/31   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Praha
1968/08/28 - 1968/09   Jindřich Fischel: Kresby 1957-1968, Praha
1969/01/09 -   Kresby a fotografie Karla Čapka (k 30. výročí úmrtí), Praha
1969/03/13 - 1969/04/13   Zdeněk Macháček: Sochy, Pavel Navrátil: Obrazy, Praha
1969/04 - 1969/06   Kubismus Josefa Čapka, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1969/05/22 - 1969/06/22   Sochařské kresby z počátku 20. století, Praha
1969/06 - 1969/07   Kubismus Josefa Čapka, Teplice (Teplice)
1976/12/11 - 1977/01/16   Mikuláš Medek 1926 - 1974, Bochum