Petr Spielmann

rok udělení, název ceny, druh, poznámka
1992   Komenského medaile Federálního shromáždění, _,
1996   Bundesverdienstkreuz am Bande, _,
2002   Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, _,
2008   Cena města Brna, _,