Jan Mlčoch

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1976   Příroda Nature
1977   Projects / Performances (Czechoslovakia / Poland)
1977   Body as a Visual Language
1977   Haruyama, Kovanda, Langer, Miler, Mlčoch, Plíva, Richtr, Steklík, Ström, Štembera Valoch
1979   Miejsca i chwile
1986   V čase
1991   Umění akce
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události)
1996   Písmo ve výtvarném umění
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch (1970-1980)
1999   Body and the East (From the 1960s to the Present)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2002   Corps et traces (dans la création tchèque 1962 - 2002)
2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2009   Gender Check: Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2011   Luciferův efekt / The Lucifer Effect (Střetnutí se zlem / Encoutering evil)
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2017   Okamžité chrámy (Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění)
2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s
2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu / Cravos e veludo: Arte e revolução em Portugal e na Checoslováquia / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia (1968–1974–1989)
2019   Linie touhy
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1979   L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1987   Na hranicích umění (Několik příběhů), Arkýř (Karel Jadrný), Mnichov (München)
1990   Na hranicích umění, Prostor, Praha
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1999   Akční umění, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
2006   Replaced - 2006, ,
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2011   Hnízda snění (Kniha pasáží), Malvern, Praha
2014   Procházka akční Prahou (Akce, performance, happeningy 1949-1989), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Zobrazení bez reprodukce? (Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2017   A Walk Through Prague (Actions, Performances, Happenings 1949-1989), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2018   Networking the Bloc (Experimental Art in Eastern Europe 1965-1981), MIT Press, Cambridge (Massachusetts)
2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2000   alt.divadlo (Slovník českého alternativního divadla), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (IX. Ml - Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1979   Karel Miler, Jan Mlčoch et Peter Stembera..., L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 154-155
1979   Les premieres interventions de Jan Mlčoch,..., L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 156-157
1987   Příběh Petra Štembery a Jana Mlčocha, Na hranicích umění, , , 1987, 134-146
1990   Příběh Petra Štembery a Jana Mlčocha, Na hranicích umění, , , 1990, 134-146
1991   Vzpomínka na akční umění 70. let (Rozhovor Ludvíka Hlaváčka s Petrem Štemberou a Janem Mlčochem), Výtvarné umění, , 3, 1991, 60-68
1991   Vzpomínka na akční umění 70. let (Rozhovor s Janem Mlčochem), Výtvarné umění, , 3, 1991, 69-77
1994   Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem / Institut výtvarné kultury a Katedra výtvarné výchovy PF, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 19, 1994/09/15, 1-2
1998   Fotografický adresář České republiky, Listy o fotografii, , 2, 1998, 98-117
2010   Akční umění, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 74-87
2010   Action Art, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 74-87
2011   "Podřimovat v houpacím křesle", Hnízda snění, , , 2011, 252-267
2014   Politika intimity (Československá performance sedmdesátých let a její remaky), Asociativní dějepis umění, , , 2014, 122-154
www
rok vydání, název (podnázev)
  Jan Mlčoch (artlist.cz)
  Jan Mlčoch (cs.wikipedia.org)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch (1970 - 1980)
2005   Česká fotografie 20. století
2016   Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch, Jiří Kovanda (2000 + 16/3 + 1)
fotografie
rok vydání, název (podnázev)
1976   Petr Štembera, Karel Miler, Jan Mlčoch
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2007   Prague Biennale 3 (Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe)
2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989
program
rok vydání, název (podnázev)
1997   Galerie hlavního města Prahy / Gallery of the City of Prague (Výstavy 1997 / Exhibitions 1997)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2004   Krajina v českém umění 17. - 20. století
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)