Jaroslav Bohumil Svrček

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005 (XV. St - Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 2. svazek N-Ž), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 8-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1957   Sedmdesát let J. B. Svrčka, Výtvarná práce, 5, 22, 1957/11/23, 7-
1960   J. B. Svrček: Linka Procházková..., Výtvarná práce, 8, 12, 1960/06/20, 4-
1962   J. B. Svrček: pětasedmdesátníkem, Výtvarná práce, 10, 22-23, 1962/12/10, 10-
1978   Úmrtí (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 5, 1978, -
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
parte
rok vydání, název (podnázev)
1978   Jaroslav B. Svrček (výtvarný teoretik)