Vladimír Vimr

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Nástin theorie umění, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha