Eva Výtisková Čížková

termín, název výstavy, místo konání
1987/03/19 - 1987/05/10   Výtvarní umělci Liberecka, Liberec (Liberec)
1987/03/19 - 1987/05/10   Josef Paleček: Ilustrace, Liberec (Liberec)
1990/06/14 - 1990/08/19   Bořivoj Borovský: Kresby, Liberec (Liberec)
1990/11/01 - 1991/01/20   František T. Šimon, Liberec (Liberec)
1991/01/31 - 1991/04/01   Současná grafika Liberecka, Liberec (Liberec)
1992/05/07 - 1992/06/21   Vladimír Preclík: Sochy, Liberec (Liberec)
1992/05/07 - 1992/06/21   Pavla Aubrechtová: Kresby, ilustrace, objekty, Liberec (Liberec)
1992/07/02 - 1992/08/30   Jaro Beran: Výstava kreseb ke 100. výročí narození, Liberec (Liberec)
1993/05/06 - 1993/06/20   Blanka Nepasická: Kresby a smalty, Liberec (Liberec)
1997/04/24 - 1997/06/08   Alois Mikulka: Kresby ze skicáře, Liberec (Liberec)
2000/06/22 - 2000/09/10   Ilona Chválová: Vrstvy vzkazů, Liberec (Liberec)
2001/04/26 - 2001/06/10   Roman Karpaš: Kresby a grafiky, Liberec (Liberec)
2003/06/26 - 2003/09/14   Jaroslav Klápště: Obrazy, kresby, grafiky, Liberec (Liberec)