Zdeněk Zábranský

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)