Miloslav Racek

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Praha, Praha, (pedagog Divadelní fakulty Akademie múzických umění (scénografie), od r. 1961 činný v Národní galerii (oddělení regionálních galerií))
1951 - 1961   Litoměřice (Litoměřice), Litoměřice (Litoměřice), (pobyt, pedagog na Cyrilometodějské teologické fakultě (dějiny umění, památková péče))
1961 - 1980   Národní galerie v Praze, oddělení regionálních galerií, Praha, (vedoucí)