Eva Trojanová

termín, název výstavy, místo konání
1994/06/24 - 1994/09/04   Alojz Klimo: Maľba, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1995/04/26 - 1995/06/04   Alojz Klimo: Obrazy 1960 - 1995, Brno (Brno-město)
1996/03/28 - 1996/05/19   Milan Dobeš: Dynamický konstruktivismus, Světelnokinetické a optickoreflexní objekty, Brno (Brno-město)
1997/11/04 - 1997/11/30   Svetozár Ilavský 1989 - 1997, Praha
1999/03/25 - 1999/05/23   Klub konkrétistů / Klub konkretistov, Bratislava (Bratislava)
2003/11/20 - 2004/01/04   Svetlomília, Praha
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín)
2011/10/20 - 2011/11/10   Michal Uher: Obrazy z cyklu g = 9,81, Bratislava (Bratislava)