Stefan Milkov

instituce, obec
Ministerstvo kultury České republiky, Praha(CZ)
Národní galerie v Praze, Praha(CZ)