Radislav Matuštík

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 - 0   Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina), ()
0 - 0   Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra dějin výtvarného umění, Bratislava (Bratislava), ()