Radislav Matuštík

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1962   Vincent Hložník (Maľba a grafika 1941-1961), Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
1965   Bauhaus, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
1965   Kubizmus, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
1965   Moderné slovenské maliarstvo (1945-1963), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
1966   Ľudovít Fulla, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
1969   Nové slovenské výtvarné umenie (Nástup 1957, Nástup 1961), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1970   Dürerova Apokalypsa, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1994   Predtým (Prekročenie hraníc 1964-1971), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)