Marie Halířová Muchová

* 17. 4. 1936, Česká republika (Czech Republic)
historička umění, teoretička umění

 

šifra: MH, M.H.
národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: jk01033237
WIKIDATA: Q95167811
VIAF: 62895563

poznámka:
odkazová forma
Halířová-Muchová, Marie
* - kartotéka Ateliér

Marie Halířová Muchová

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Marie Halířová Muchová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Josef Mařatka: Kresby a plastiky
  1970   Nicole Ickx: Grafické dílo, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1972   Emil Filla: Díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
  1973   Emil Filla: Výber z diela, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1973   Ladislav Jan Kofránek 1880-1954: Výbor z díla, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1975   Petr Dillinger (1899-1954): Grafika a kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Josef Mařatka: Drobná plastika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1979   Josef Mařatka 1874-1937: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1981   Jan Souček: Obrazy, grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1981   Vladimír Otmar: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Zina Koulová: Plastiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Karel Dvořák 1893-1950 (výběr z kreseb), Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Milan Vácha: Plastiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Vladimír Otmar: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1984   Jan Souček: Obrazy, grafika
  1984   Vojtěch Adamec: Sochy a kresby, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1985   Vlasta Prachatická: Portréty, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1986   Ellen Jilemnická: Plastiky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1986   Vladimír Otmar: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   František Hodonský
  1987   Věra Merhautová: Výběr ze sochařského díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Vojtěch Adamec: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1988   Jan Hendrych: Plastiky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Adamec: Sochy
  1989   Ellen Jilemnická, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1989   Jaroslav Šerých, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1991   Demartini: Dílo 1964/1974, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1991   Karel Nepraš: Sochy, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1991   Olbram Zoubek: Sochy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1991   Vojtěch Adamec: Sochy, Unie výtvarných umělců, Praha
  1994   Ellen Jilemnická: Sochy, kresby, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1994   Marian Karel, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Vladimír Otmar: Obrazy
  1998   František Bílek (1872 - 1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2000   František Bílek (1872-1941) (List of Exhibits), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Jan Souček
  2008   Jan Souček: Pocta umělci in memoriam
  2014   Petr Šturma: Portréty, G-DESIGN.CZ s.r.o., Praha 1
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1976   Jan Souček, Jindřich Pileček, Milan Kohout: Grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1984   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1987   Rudolf Svoboda, Vladimír Otmar: Plastiky, obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Věra Sedláková: Obrazy, kresby, Zdeněk Vojta: Sochy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1992   Pocta Rodinovi, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   4 x 10 Plastiken aus Thüringen Bayern Tschechien Slowakei
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Jan Bauch, Galerie Art Praha, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Loňské sté výročí národního umělce Maxe Švabinského..., Petr Dillinger (1899-1954): Grafika a kresby
  1977/01   Rozsáhlá tvůrčí žeň
  1980   Výstavní bilance monumentální a komorní plastiky, Výtvarná kultura, 26-34
  1981   Jan Simota, Výtvarná kultura, 46-48
  1981   Malíř Ladislav Kofránek 1880-1954, Výtvarná kultura, 27
  1981   Nad kresbami Jana Štursy, Výtvarná kultura, 34-39
  1983   Kresby Karla Pokorného, Výtvarná kultura, 36-39
  1983   Stanislav Hanzík (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 39-41
  1988   Anketa: Co vás na Salónu nejvíce zaujalo?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 12
  1988/04/26   Plastiky Jana Hendrycha, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 3
  1991   Obracíme-li se k významné osobnosti Karla Nepraše... / Drawing our attention to the artists´ personage of Karel Nepraš...
  1991   Rozhovor s Olbramem Zoubkem (U příležitosti 65. narozenin sochaře), Výtvarné umění, 77-78
  1991   Výstava tvorby Huga Demartiniho z let 1964 až 1974..., Demartini: Dílo 1964/1974
  1996   Vejdi pod střechu mou, Dotyk, 16-17
  1998   Exhibitions organised exclusively from the art collections at the Prague City Gallery (GHMP), Czech Art 1900-1990, 237-239
  1998   K historii sbírek Galerie hlavního města Prahy, České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, 217-235
  1998   The History of the Prague City Gallery Collections, Czech Art 1900-1990, 219-235
  1998   The Villa Bílek in Prague and its Creator, František Bílek (1872 - 1941)
  2000   K souboru díla Františka Bílka v Galerii hlavního města Prahy, František Bílek (1872-1941)
  2012   Názory na umění Jana Baucha: Citace z dobových článků, studií a recenzí vybral Peter Kováč (Jan Bauch), Jan Bauch, 386
  nedatováno   Bílkova vila v Praze a její tvůrce, František Bílek
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Česká plastika / Czech Sculpture (Výběr ze sbírek Galerie hlavního města Prahy 1900/70 / Selction from the Collections of the City Gallery Prague 1900/70), Galerie hlavního města Prahy, Praha
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Vladimír Otmar (Výtvarní umělci a jejich dílo k čítankám Alter 2014), Nakladatelství Alter, Praha 4
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Jaroslav Šerých: Obrazy, Městský dům kultury, Karviná (Karviná)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   František Bílek (1872-1941) (Seznam vystavených děl), Galerie hlavního města Prahy, Praha
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   František Bílek, Galerie hlavního města Prahy, Praha
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Bílkova vila v Praze a Bílkův dům v Chýnově v roce 1996, Galerie hlavního města Prahy, Praha

Marie Halířová Muchová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1968/03/26 - 1968/04/26   Aldo Borgonzoni: Tvorba z let 1934 - 1967, Obecní dům, Praha
1969/01/30 - 1969/04/13   Josef Mařatka (1874 - 1937): Kresby a plastiky, Obecní dům, Praha
1969/04/08 - 1969/05/04   Jindřich Novák: Kresby z Makedonie, Staroměstská radnice, Praha
1969/07/18 - 1969/09/07   Český barok ve fotografii Alexandra Paula, Staroměstská radnice, Praha
1969/10   Jan Koblasa: Masky a kostýmy k Lorenzacciovi, Divadlo Za branou, Praha
1970/10/20 - 1970/11/20   Nicole Ickx: Grafické dílo, Staroměstská radnice, Praha
1972/06/30 - 1972/10/08   Emil Filla: Díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1973/07/42 - 1973/09/02   Ladislav Jan Kofránek 1880-1954: Výbor z díla, Staroměstská radnice, Praha
1973/10/25 - 1973/11/30   Emil Filla: Výber z diela, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1975/02/06 - 1975/03   Petr Dillinger (1899-1954): Grafika a kresby, Galerie Hollar, Praha
1976/01/14 - 1976/02/22   Zdeněk Kolářský: Medaile, mince, Staroměstská radnice, Praha
1976/10/15 - 1976/11/28   Josef Mařatka: Drobná plastika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1977/04/28 - 1977/05/22   Klára Pataki, Staroměstská radnice, Praha
1979/01/16 - 1979/02/25   Karel Kuklík: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1979/09 - 1980   Josef Mařatka 1874-1937: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1980/01/31 - 1980/03/16   Jan Kavan: Výbor z díla, Staroměstská radnice, Praha
1980/08/26 - 1980/09/28   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace, Staroměstská radnice, Praha
1981/09/15 - 1982/11/01   Karel Pokorný: Kresba a komorní plastika, Staroměstská radnice, Praha
1981/12/22 - 1982/01/31   Zdeněk Kolářský: Medaile, mince, Staroměstská radnice, Praha
1983/05 - 1983/07   Karel Dvořák (1893-1950): Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1983/11/15 - 1984/01/01   Josef Kilian: Obrazy a kresby. Výběr z díla z let 1943 - 1983, Staroměstská radnice, Praha
1984/10/11 - 1984/11/18   Jan Souček: Obrazy, grafika, Staroměstská radnice, Praha
1984/11/29 - 1984/12/31   Michal Jakabčic: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1985/10/10 - 1985/11/03   Vlasta Prachatická: Portréty, Staroměstská radnice, Praha
1985/12/17 - 1986/01/19   Adolf Born, Grafika, akvarely, ilustrace, Staroměstská radnice, Praha
1986/01/16 - 1986/02/23   František Tichý: Obrazy, kresby, Staroměstská radnice, Praha
1986/09/18 - 1986/10/19   Ellen Jilemnická: Plastiky, Staroměstská radnice, Praha
1986/09/30 - 1986/11/09   Stanislav Hanzík: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/02/16 - 1987/04/12   František Ronovský: Obrazy a kresby z let 1970-1986, Staroměstská radnice, Praha
1987/04/30 - 1987/05/31   Břetislav Benda 1897-1983: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/05/21 - 1987/06/21   František Hodonský: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1988/04/12 - 1988/05/29   Jan Hendrych: Plastiky, Staroměstská radnice, Praha
1989/09/21 - 1989/11/05   Jaroslav Šerých: Obrazy a ilustrácie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1989/11/24 - 1990/01/28   Jaroslav Šerých: Obrazy, grafika, Staroměstská radnice, Praha
1991/06/13 - 1991/08/25   Olbram Zoubek: Sochy 1. díl, Vojanovy sady, Praha
1991/06/27 - 1991/08/18   Olbram Zoubek: Sochy 2. díl, Staroměstská radnice, Praha
1991/11/07 - 1991/12/01   Vladimír Otmar: Obrazy, Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
1991/11/19 - 1992/01/19   Karel Nepraš: Sochy, Staroměstská radnice, Praha
1991/12/05 - 1992/02/02   Hugo Demartini: Dílo 1964-1974, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1994/05 - 1994/06   Theodor Pištěk, Městská knihovna Praha, Praha
1994/09/09 - 1994/10/30   Marian Karel, Staroměstská radnice, Praha
1995/06/29 - 1995/10/01   František Bílek: Počet a četba písmeny těla člověka (1899), Bílkova vila, Praha
1997/09/25 - 1998/01/04   Theodor Pištěk: Práce z let šedesátých až devadesátých / Exhibition of work 1960 - 1990, Městská knihovna Praha, Praha
1998/10/16 - 1999/01/17   Alfons Mucha (1860-1939): The Path to Slavonic Epopée, Historiska Museet, Stockholm
1998/10/16 - 1999/01/17   František Bílek (1872 - 1941), Historiska Museet, Stockholm
2000/11/09 - 2001/02/04   František Bílek (1872-1941): Retrospektiva, Jízdárna Pražského hradu, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1967/10/05 - 1967/11/05   Z grafických sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1969/04/18 - 1969/04/27   Výstava soutěžního návrhu na pomník bojovníků proti fašismu, Obecní dům, Praha
1969/11/05 - 1969/12/07   Volné sdružení "S", Staroměstská radnice, Praha
1972/12/14 - 1973/02/06   Slovenská krajinomalba 18. a 19. století, Staroměstská radnice, Praha
1973/10/18 - 1973/11/18   Sovětská dramaturgie na českých scénách, Staroměstská radnice, Praha
1974/08/23 - 1974/09/22   Současná slovenská grafika, Staroměstská radnice, Praha
1974/09/05 - 1974/11/17   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1975/04/03 - 1975/04/25   Z tvorby nositelů ceny hlavního města Prahy, Vysoká škola politická ÚV KSČ, Praha
1975/04/04 - 1975/04/27   Praze s láskou. Dětská kresba na náměty osvobození a budování hlavního města, Staroměstská radnice, Praha
1976/04/08 - 1976/06/07   Srdcem a rozumem, Staroměstská radnice, Praha
1976/06/15 - 1976/09/12   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975, díl. I), Staroměstská radnice, Praha
1976/09   Praha - naše město, Staroměstská radnice, Praha
1976/10/15 - 1976/12/12   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975, díl. II), Staroměstská radnice, Praha
1976/10/15 - 1976/12/12   Srdcem a rozumem, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1977/05 - 1977/06   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia - prírastky Galerie hl. města Prahy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1977/05/13 - 1977/06/19   České malířství a sochařství XX. století. Přírůstky Galerie hlavního města Prahy 1970-1975, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1978/07/25 - 1978/08/27   Kresba ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1978/10/18 - 1978/10/22   Alžírské výtvarné umění, Staroměstská radnice, Praha
1978/11/08 - 1979/01/07   Česká sociální grafika 20. let ze sbírky Galerie umění Karlovy Vary, Vysoká škola politická ÚV KSČ, Praha
1979/04/24 - 1979/07/08   Kresba 20. století ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1979/12/06 - 1980/01/27   Komorní plastika a sochařská kresba ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1982/04/06 - 1982/05/09   Bechyňská keramika, Staroměstská radnice, Praha
1982/06/04 - 1982/06/10   Alžírské výtvarné umění, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1984/03/05 - 1984/04/08   České a slovenské malířství 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Staroměstská radnice, Praha
1984/05 - 1984/06   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1986/06/26 - 1986/09/28   Sochařské setkání (generace 1941-1951), Vojanovy sady, Praha
1992/12/18 - 1993/01/31   Pocta Rodinovi: Rodin a čeští následovníci, Staroměstská radnice, Praha
1998/10/16 - 1999/01/17   František Bílek, Alfons Mucha, Stockholm, Stockholm
2002/05/15 - 2005/05/2005   Česká plastika / Czech Sculpture. Výběr ze sbírek Galerie hlavního města Prahy 1900-1970, Zámek Troja, Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
1989/05/25 v 17 hodin   Sochař Josef Mařatka ( Ke 115 výročí narození), Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)

Marie Halířová Muchová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1969/01/30 - 1969/04/13   Josef Mařatka (1874 - 1937): Kresby a plastiky, Obecní dům, Praha
1970/10/20 - 1970/11/20   Nicole Ickx: Grafické dílo, Staroměstská radnice, Praha
1975/02/06 - 1975/03   Petr Dillinger (1899-1954): Grafika a kresby, Galerie Hollar, Praha
1981/08/06 - 1981/09/13   Vladimír Otmar: Obrazy, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1981/09/10 - 1981/11   Jan Souček: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1982/08/25 - 1982/09/26   Zina Koulová: Plastiky, Galerie bratří Čapků, Praha
1982/09/29 - 1982/11/14   Bohdan Lacina: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/22 - 1983/10/23   Milan Vácha: Plastiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/11/17 -   Jan Hendrych: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1984/06/28 - 1984/07/29   Vojtěch Adamec: Sochy, kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1984/10/11 - 1984/11/18   Jan Souček: Obrazy, grafika, Staroměstská radnice, Praha
1986/09/18 - 1986/10/19   Ellen Jilemnická: Plastiky, Staroměstská radnice, Praha
1986/09/30 - 1986/11/09   Stanislav Hanzík: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/05/21 - 1987/06/21   František Hodonský: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1987/12 -1988/01   Vojtěch Adamec: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1988/04/12 - 1988/05/29   Jan Hendrych: Plastiky, Staroměstská radnice, Praha
1989/08/05 - 1989/08/27   Vladimír Otmar: Obrazy, Výstavní síň Malá skála, Malá Skála (Jablonec nad Nisou)
1989/11/24 - 1990/01/28   Jaroslav Šerých: Obrazy, grafika, Staroměstská radnice, Praha
1991/04/17 - 1991/05/04   Vladimír Otmar: Obrazy, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
1991/06/13 - 1991/08/25   Olbram Zoubek: Sochy 1. díl, Vojanovy sady, Praha
1991/11/19 - 1992/01/19   Karel Nepraš: Sochy, Staroměstská radnice, Praha
1991/12/05 - 1992/02/02   Hugo Demartini: Dílo 1964-1974, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/01/23 - 1992/03/15   Karel Nepraš: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1992/05/07 - 1992/06/21   Karel Nepraš: Sochy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1994/03/07 - 1994/04/24   Ellen Jilemnická: Sochy, kresby, Malá výstavní síň Okresní galerie VU Náchod, Náchod (Náchod)
1994/09/09 - 1994/10/30   Marian Karel, Staroměstská radnice, Praha
1994/11/12 - 1994/12/08   Vladimír Otmar: Obrazy, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
1997/09/11 - 1997/10   Vladimír Otmar: Obrazy, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
?/09/12   Ladislav Čepelák, Jan Otava: Grafika, Galerie M & K, Jihlava (Jihlava)
1987/12/10 - 1988/01/03   Rudolf Svoboda, Vladimír Otmar: Plastiky, obrazy, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1989/11/30 - 1990/01/21   Věra Sedláková: Obrazy, Zdenek Vojta: Sochy, Galerie Vincence Kramáře, Praha

Marie Halířová Muchová

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha