Pavel Zatloukal

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1986   Alois Kučera 1905 - 1962,
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1982   SÚRPMO v Olomouci (Výstava prací olomouckého ateliéru Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v letech 1969 - 1985),
1983   Olomoucká architektura 1950–1983,
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci,
1987   Moravské lázně v proměnách dvou staletí,
kniha
rok vydání, název (podnázev), poznámka, vydavatel, obec
1987   Historismus (Architektura 2. poloviny 19. století na Moravě a ve Slezsku), , Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)