Richard Jeřábek

rok od - do, student, škola, obec
1973 - 1979   Kolářová Eva, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (Brno-město)