František Kovárna

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1995   Kniha a český exil 1949-1990, Torst, Praha
2003   Kapitoly z dějin českého estetického myšlení II. (30. léta 20. století), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2009   Proměny české pohádky (K historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
2009   Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 (Příběhy nevšedních životů), ,
2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (VI. Kon - Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1946   Pohádky (Literárně historický přehled), Přítomnost české literatury pro mládež, , , 1946, 51-62
1946   František Kovárna:Listy mrtvému příteli. (O knihách), Akord, XII., 7-8, 1946/05, 315-316
1948   Několik alšovských publikací (Život (Recenze)), Život, 21, 2, 1948/04/15, 61-62
2009   Boj o pohádku, Proměny české pohádky, , , 2009, 9-19
2015   Der tote Freund von František Kovárna, Umění / Art, 63, 1-2, 2015, 92-103
www
rok vydání, název (podnázev)
  František Kovárna (cs.wikipedia.org)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1946/05   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)