Pavel Ondračka

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1981   F. K. Foltýn: Obrazy
1985   Jan Otakar Marvánek (1884-1921)
1986   Tomáš Švéda: Grafika
1986   F. K. Foltýn
1987   Jiří Balcar
1988   Petr Pavlík ((Opatov))
1988   Tomáš Švéda
1988   Michael Rittstein: Obrazy
1988   Michael Rittstein: Obrazy
1990   Tomáš Švéda: Obrazy, kresby (1977 - 1983)
1991   Ladislav Karoušek: Obrazy
1991   Petr Štěpán: Krajiny, figury, kodexy (1982 - 1991)
1992   Jaroslav Horálek: Obrazy
1994   Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak
1994   Jaroslav Horálek 1954 - 1991
1996   Jiří Krtička: Obrazy
1997   Alva Hajn
1997   Miroslava Zychová: Umělá příroda
1998   Petr Veselý
1998   Petr Štěpán (1982 - 1998)
2000   Ján Lastomírsky: Světelný koberec
2001   Alena Nádvorníková: Děje, děje
2002   Bohumír Komínek (1944 - 1999)
2005   Miroslava Zychová: Plastic animals a jiné věci
2006   Alva Hajn: Obrazy & kresby
2008   Theodor Rotrekl: Mementa 60. let / Memories of the 1960's
2009   Teodor Rotrekl: Motorky etc. / Motorcycles, etc. (Obrazy z přelomu 50. a 60. let / Paintings from the turn of the 1950's and 1960's)
2011   Ivan Kříž: Křížem krážem (K sedmdesátinám autora)
2015   Miroslava Zychová 2015
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1981   Jiná jména v současné české malbě
1982   Roman Havlík, Jaroslav Horálek, Helena Horálková, Jaroslav Hylas, Boris Jirků, Zdeněk Řehořík
1986   Přátelé (Miroslav Hanák, Miroslav Houšť, Jaroslav Hylas, Jiří Leták, František Leták, Václav Zoubek)
1988   12/15 Pozdě, ale přece
1989   Výstava pěti v Kolíně (Sochy, obrazy, grafika)
1991   Helena Horálková, Aleš Ogoun, Jaroslav Horálek: Obrazy a grafiky
1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost
1994   Tovaryšstvo malířské (Vladimír Kokolia, Petr Kvíčala, Jan Steklík, Petr Veselý)
1996   Písmo ve výtvarném umění
1998   Spolek olomouckých výtvarníků (1998)
2000   Kde je tvé srdce doma
2001   III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts (Cesty neklidu: Neklid cesty / The fluttering ways: The ways of flutter)
2005   Hudba ve výtvarném umění
2011   Digitální sochy / Digital Sculptures
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu / Girl Pilgrim in the Labyrinth, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2013   Michal Gabriel, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1988   Opatov 1988, Kulturní středisko Opatov, Praha
1996   Otázky prezentace, interpretace a instalace současného výtvarného umění, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
  Velké, malé a monumentální objekty Lukáše Rittsteina, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 4, 2003/02/20, 5-5
1980   Zdeněk Rykr stále přítomný, Tvorba, , , 1980/10/01, -
1987   Jiří Balcar, grafik a malíř naší doby, Jiří Balcar, , , 1987, 0-0
1988   Normální svět Michaela Rittsteina, Michael Rittstein: Obrazy, , , 1988, 0-0
1988   Poznámky o Pavlíkovi, Petr Pavlík, , , 1988, -
1989   Odpovědný střední věk (Výstava v pražském Domě U zvonu), Rudé právo, , , 1989/05/16, 0-0
1989   Členovec v sadech, Tvorba, , , 1989/08/09, -
1989   Virtuozita s otazníky (R. Riedlbauch v pražské Galérii bratří Čapků), Rudé právo, , , 1989/10/25, -
1989   Mezi skutečností a podobenstvím, Výstava pěti v Kolíně, , , 1989, -
1989   Jroslav Horálek (Již v době studia na AVU...), Výstava pěti v Kolíně, , , 1989, -
1989   Helena Horálková (Z okruhu svých přátel se vymyká...), Výstava pěti v Kolíně, , , 1989, -
1989   Jaroslav Hylas (Podobně jako jeho vrstevníci...), Výstava pěti v Kolíně, , , 1989, -
1989   Boris Jirků (Každá generace má svého šťastného keslíře...), Výstava pěti v Kolíně, , , 1989, -
1989   Vladimír Kokolia (Jestliže v případě jeho přátel...), Výstava pěti v Kolíně, , , 1989, -
1990   Zpaměti (…potřetí), Tvorba, , 4, 1990, 20-20
1990   Výtvarné umění 80. let (2) (Svět střední generace), Tvar, 1, 38, 1990/11/22, 0-0
1990   II. výstava Tvrdohlavých, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 37-40
1990/05/2   Kreslení, Tvorba, , , 1990/05/02, -
1991   ...a po deseti letech, Tvorba, , 10, 1991/03/06, 4-5
1991   Až moc český globus, Tvorba, , 32-33, 1991, 43-45
1991   Jan Koblasa, Tvorba, , , 1991/03/13, -
1991   Jan Koblasa, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 20, 1991/10/03, 14-
1991   /Prvních/ 8 z kruhu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 22, 1991/10/31, 7-
1992   Splátka na dluh, České a moravskoslezské Zemědělské noviny, , , 1992/01/15, -
1992   Groteskní jedlíci (Výstava, vyjasňující profil galérie Via Art), Zemědělské noviny, , , 1992/02/05, 4-4
1992   Nezatížená geometrie u Čapků (Části (rozbitého) kruhu), Prostor, , , 1992/07/01, 10-
1992   Opět Kubišta (Výstava, která mimo výročí a koncepce připomíná klasika), Metropolitní Telegraf, 1, 92, 1992/12/15, 11-
1993   Sbírání sil Michaela Rittsteina, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 11, 1993/05/27, 4-4
1993   Ta naše groteska česká, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 11, 1993/05/27, 4-4
1993   Rittsteinovo překračování stínů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 12, 1993/06/10, 4-4
1993   Skrytá tendence v Hollaru, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 22, 1993/10/27, 5-5
1993/09/02   Umění v těžkých časech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 17 - 18, 1993/09/02, 9-
1994   Po proudu, ale přece!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 8, 1994/04/21, 1-1
1994   Status nascendi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 23, 1994/11/10, 3-3
1994   Chronologie Tovaryšstva malířského, Tovaryšstvo malířské, , , 1994, 0-0
1994   Liberecký okruh jakožto spirála, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 3, 1994/02/10, 4-
1995   Druhý život Alvy Hajna, Labyrint revue, , 6, 1995, 44-46
1996   Dvě výstavy o písmu v Kolíně, Písmo ve výtvarném umění, , , 1996, 0-0
1996   Pokus o mapu gebauerova státu, Prostor Zlín, 4., 4, 1996, 8-9
1998   Křížova cesta, Bulletin Moravské galerie v Brně, , , 1998, 148-151
2000   Umění a úvahy na okraji Setkání k miléniu sv. Vojtěcha (Úvodní slovo výstavy v Regionálním Muzeu Kolín, dne 10. 4. 1997), Kde je tvé srdce doma, , , 2000, 0-0
2000   Pod čarou k výtvarnému doprovodu svatovojtěšského setkání ((1997)), Kde je tvé srdce doma, , , 2000, 0-0
2001   Po roce 1998 začl J. Lastomírský..., III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts, , , 2001, 41-41
2002   Brněnský Prométheus: avantgarda znovu (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 9, 2002/05/02, 12-12
2004   Ostrý zrak v kalu českého moře, Host, 20, 1, 2004, 54-56
2005   Letní hříchy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 22, 2005/11/03, 4-4
2005   Pokus o resuscitaci (malby) na čtyřlůžkovém pokoji, Host, 21, 5, 2005, 57-
2006   Šmidrové, exšmidrové a příšmidrové, Host, 22, 5, 2006, 16-17
2010   Záživný postkoncept na 64 polích, Host, 26, 6, 2010/06/14, 92-
2010   Nutné obrazy Jana Merty, Host, 26, 1, 2010, 76-
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1996   Alva Hajn: Obrazy kresby
1996   Alva Hajn: Kresby, obrazy
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2010   Host (1)
text
rok vydání, název (podnázev)
1991   Jaroslav Róna (Vlastník tohoto jména-pojmu... )