Danica Vodová

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1961 - 1965   Státní průmyslová škola textilní, Brno (Brno-město) ,
1965 - 1971   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Vlková Hedvika
1965 - 1971   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Bauerová Zdeňka