Jaroslav Klápště

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1934 - 1942   Reálné gymnázium, Turnov (Semily) ,
1945 - 1947   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Tichý František
1948 - 1950   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Filla Emil