Jaroslav Klápště

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1966   Jaroslav Klápště: Obrazy - grafika
1970   Jaroslav Klápště: Obrazy - grafika (1966 - 1969)
1978   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
1978   Jaroslav Klápště: Mostecké obrazy
1979   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
1981   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
1983   Jaroslav Klápště: Obrazy - kvaše
1983   Jaroslav Klápště
1983   Jaroslav Klápště: Grafika
1985   Jaroslav Klápště: Obrazy
1986   Jaroslav Klápště: Grafika (Divadlo hudby, Olomouc)
1988   Jaroslav Klápště
1989   Jaroslav Klápště: Obrazy - grafika
1989   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
1989   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika (Výstavní síň Atrium)
1990   Jaroslav Klápště: Grafika
1993   JK*70
1994   Jaroslav Klápště: Grafika
1995   Jaroslav Klápště: Obrazy a grafiky
1996   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
2003   Jaroslav Klápště: Obrazy / kresby / grafiky
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   Čeští malíři XX. století
1960   Výtvarníci k 15. výročí ČSR
1964   Tvůrčí skupina Máj
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1965   Umělci dnešku
1965   XXV. Východočeský umělecký salón 1965
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966   Výtvarníci Liberecka 1966
1967   Poezie města
1967   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966)
1968   1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců
1968   50 let českého výtvarného umění severních Čech
1969   Konfrontace 69 (Výstava severočeské grafiky)
1970   Hosté Hollara 1970
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976   Výtvarní umělci Východočeského kraje k XV. sjezdu KSČ
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971–1979)
1979   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Výtvarní umělci východních Čech k 35. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou
1981   Exlibris (Soudobá knižní značka)
1982   Výtvarní umělci Mostecku (Výstava obrazů, grafiky a plakátů z celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké mostecké stávky)
1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky)
1982   Město a civilizace
1984   Krajina severních Čech (Obrazy z let 1945-1984)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1987   Současné české exlibris
1987   Žáci Fillovy školy (Obrazy, grafika, plastiky)
1988   Současné české exlibris
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1988   Moderní české exlibris a příležitostná grafika
1989   Josef Jíra, Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek: Grafika, objekty
1989   Současná česká grafika
1989   Jaroslav Klápště, Josef Jíra, Vladimír Komárek
1989   Žáci Fillovy školy (Grafika, drobná plastika)
1989   Pět malířů z Turnova (Jaroslav Klápště, Dalibor Matouš, Ludmila Matoušová, Jan Solovjev, Jaroslava Solovjevová)
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Současná česká kniha
1990   Žáci Fillovy školy
1990   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990
1991   Kresba
1991   Současná grafika Liberecka
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1995   Kresba ´95
1995   Kresba 95
1995   Současná krajinomalba (Obrazy a kresby 22 autorů)
1995   Savremena češka grafika
1995   Česká grafika (SČUG Hollar)
1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala
1998   Záznamy dojmy sny 2
1999   V. festival komorní grafiky
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2001   Jak se dělá grafika (Tisk z hloubky)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   Skupina Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let)
2008   Fillovi žáci (Katalog k výstavě třiceti pěti výtvarných umělců)
2010   Temná noc, jasná noc (Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století)
2010   Obrazy ze sbírek Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou
2015   Umění Pojizeří (55)
2016   Malováno na uhlí (Hornické obrazy z let 1947–2007)
2019   Expresionismus a jeho vlivy v české malbě 1. poloviny 20. století / Expressionism and its influences in early 20th century Czech painting / Expressionismus und seine Einflüsse in der tschechischen Malerei der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
nedatováno   Letní výstava členů
nedatováno   Kolektiv severočeských výtvarníků
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1988   Krajinomalba severních Čech, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (V. Ka – Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1958   Výstava libereckých výtvarníků, Výtvarná práce, 6, 3, 1958/02/22, 7-
1959   Členové a kandidáti SČSVU nově jmenovaní..., Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, -
1960   Kolektiv severočeských výtvarníků vystavoval..., Výtvarná práce, 8, 2, 1960/01/25, 10-
1960   Jak naproti tomu je mnohem blíž..., Výtvarná práce, 8, 3, 1960/02/08, 9-
1961   Výstava liberecké pobočky, Výtvarná práce, 9, 5, 1961/03/15, 7-8
1961   Liberečtí ke 40. výročí KSČ, Výtvarná práce, 9, 18, 1961/09/14, 9-
1964   Jaroslav Klápště, Plamen, 6, 10, 1964/10, -
1964   Severočeští výtvarníci, Výtvarná práce, 12, 8, 1964/05/15, 9-
1966   Paradoxy maľby (Daniel Fischer), Revue Art, , 4, 2006/4, 46-49
1966   Dva »K« ve Špálově galerii, Výtvarná práce, 14, 20, 1966/10/06, 5-
1968   Počátky generace, Výtvarná práce, 16, 11, 1968/06/25, 4-
1970   Jaroslav Klápště, Výtvarná práce, 18, 3, 1970/01/28, 4-4
1979   Na cestě za čistou výtvarnou podobou světa…, Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika, , , 1979, 0-0
1979   Někam směřujeme, zdá se, že cesta běží přímo,..., Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika, , , 1979, 0-0
1981   Základní názorové východisko…, Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika, , , 1981, 0-0
1983   Je z generace doživotně poznamenané…, Jaroslav Klápště, , , 1983, 0-0
1983   Když jsem se v r. 1966 koknečně dostal…, Jaroslav Klápště: Obrazy - kvaše, , , 1983, 0-0
1983   Ježatý básník Jaroslav Klápště, Jaroslav Klápště: Grafika, , , 1983, 0-0
1983   Na kraji města (Glosy k obrazům Jaroslava Klápště), Jaroslav Klápště: Grafika, , , 1983, 0-0
1985   Sám jak vytesaný sekerou a i jeho, Jaroslav Klápště: Obrazy, , , 1985, 0-0
1985   Sám je jak vytesaný sekerou a i jeho obrazy..., Jaroslav Klápště: Obrazy, , , 1985, 0-0
1986   Nesklonný grafik, Jaroslav Klápště: Grafika, , , 1986, 0-0
1988   Kdyby Jaroslav Klápště žil a tvořil..., Jaroslav Klápště, , , 1988, 0-0
1988   J. Klápště v Liberci, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 20, 1988/12/20, 3-
1989   Sám je jak vytesaný sekerou…, Jaroslav Klápště: Obrazy - grafika, , , 1989, 0-0
1989   Jaroslav Klápště malíř…, Jaroslav Klápště, Josef Jíra, Vladimír Komárek, , , 1989, 0-0
1989   Pozdrav Jaroslavu Klápště, Jaroslav Klápště: Obrazy - grafika, , , 1989, 0-0
1989   JJ...JK...VK (Podnět k této ´trojvýstavě´ vyšel...), Josef Jíra, Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek: Grafika, objekty, , , 1989, 0-0
1990   Milý Jaroslave, milý příteli, Milý Jaroslave, milý příteli,..., , , 1990, 0-0
1990   Skončila válka a v horečné atmosféře..., Jaroslav Klápště: Obrazy a grafiky, , , 1995, 0-0
1993   Malá báseň pro J. K., JK*70, , , 1993, 0-0
1993   Vážení přátelé, vítám vás…, JK*70, , , 1993, 0-0
1993   Vladimír Komárek o J. K., JK*70, , , 1993, 0-0
1993   Výstava ryzího umění, JK*70, , , 1993, 0-0
1993   Klápště, JK*70, , , 1993, 0-0
1993   Setkáváme se mezi obrazy…, JK*70, , , 1993, 0-0
1993   Reálný fantasta (Jaroslavu K. (Fragment)), JK*70, , , 1993, 0-0
1993   Jaroslav Klápště, jda po mém boku..., JK*70, , , 1993, 0-0
1993   Milý Jaroslave, milý příteli,..., JK*70, , , 1993, 0-0
1993   Jaroslav (JK*70), JK*70, , , 1993, 0-0
1994   Reálný fantasta (Jaroslavu K. (Fragment)), Jaroslav Klápště: Grafika, , , 1994, 0-0
1994   Jaroslav, Jaroslav Klápště: Grafika, , , 1994, 0-0
1994   Reálný fantasta (Jaroslavu K.), Jaroslav Klápště: Grafika, , , 1994, 0-0
1994   Jaroslav Klápště, jde po mém boku…, Jaroslav Klápště: Grafika, , , 1994, 0-0
1994   Jaroslav (Každé umělecké dílo hodné toho označení...), Jaroslav Klápště: Grafika, , , 1994, 0-0
1994   Jaroslav Klápště, jda po mém boku..., Jaroslav Klápště: Grafika, , , 1994, 0-0
1995   Jaroslav Klápště je malířem našeho života..., Jaroslav Klápště: Obrazy a grafiky, , , 1995, 0-0
1995   Milý Jaroslave, milý příteli..., Jaroslav Klápště: Obrazy a grafiky, , , 1995, 0-0
1996   Jaroslav Klápště malíř a grafik, Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika, , , 1996, 0-0
1996   The Wolld of Ex-libris Visit Chrudim (Eighth Triennial of Czech Ex-Libris, 26th Congress of FISAE (28. srpna - 1. září 1996)), Grapheion, , 0., 1996, 66-69
1997   V roce 1942 jsem maturoval..., Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika, , , 1996, 0-0
1998   Z mého života, Jaroslav Klápště: Grafika, , , 1998, 0-0
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
22.5.1990   Akademický malíř…, Jaroslav Klápště: Grafika, , , 1990, 0-0
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1966   Jaroslav Klápště: Obrazy a grafika
1970   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika (z let 1966 - 1969)
1971   Jaroslav Klápště: Listy z cestovních deníků
1975   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
1979   Jaroslav Klápště: Obrazy a grafika
1983   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
1985   Jaroslav Klápště: Grafika
1986   Jaroslav Klápště: Grafika
1988   Jaroslav Klápště: Figurální obrazy
1989   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
1990   Jaroslav Klápště: Grafika
1992   Jaroslav Klápště: Obrazy, kvaše, grafika
1994   Jaroslav Klápště (obrazy)
1994   Jaroslav Klápště: Kvaše
1994   Jaroslav Klápště: Grafika
1994   Jaroslav Klápště: Grafika
1999   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
1999   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
1999   Jaroslav Klápště (malíř a grafik, 7.8.1923 Záhoří - 23.9.1999 Praha)
2001   Jaroslav Klápště: Nová Guinea (fotografie)
2003   Jaroslav Klápště: Obrazy, kresby, grafiky (1923 - 1999, výstava k nedožitým osmdesátinám)
2006   Jaroslav Klápště (výběr z celoživotní grafické tvorby ze sbírek Petra Kábrta)
2011   Jaroslav Klápště: Vyhnání z ráje
2015   Jaroslav Klápště: Homo animal rationale x Homo animal irrationale
2016   Jaroslav Klápště: Osamělý chodec
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1964   Tvůrčí skupina Máj ((4))
1988   Jaroslav Klápště: Výbor z díla, Aleš Lamr: Kresby
1991   Současná grafika Liberecka, Josef Sudek sběratel moderního umění
1994   Žena v umění III, Jaroslav Dajč: Grafika a kresby, Novoročenky PF 1994
1995   Kresba ´95
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2007   Skupina Máj 57 / The Art Group Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let / Striving for Artistic Freedom in the Late 1950s and Early 1960s)
album
rok vydání, název (podnázev)
1982   Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2001   II. aukce výtvarného umění
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2004   3. aukce moderního umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   20. aukce
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   26. aukce
2013   Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2013   29. aukce
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce)
2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha)
2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce)
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Jaroslav Klápště: Chrudim - Weisnerova vila (kvaš (23 x 33 cm))
nedatováno   Jaroslav Klápště: Chrudim - Pohled na město (kvaš (23 x 33 cm))
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2007   Skupina Máj 57 / The Art Group Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let / Striving for Artistic Freedom in the Late 1950s and Early 1960s)
2015   129. aukce, 23.4.2015 od 18 hodin
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1997   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
1998   Jaroslav Klápště: Grafika
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1988   Jaroslav Klápště: Obrazy
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1996   Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1997   Literatura, hudba a grafika
1998   Krajina a prostor
1998   Jubilanti ´98
2001   Exlibris
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2005   Pavel Sukdolák: Lepty, pastely / Letní kolekce
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1983   Exlibris pro třináct sběratelů
parte
rok vydání, název (podnázev)
1999   Jaroslav Klápště (malíř a grafik)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby 1997
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2015   Umění Pojizeří (55)
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1990   Milý Jaroslave, milý příteli,...
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění