Dagmar Landová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1976   Jaroslav Horejc: Sochařské dílo
1980   Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výstava obrazů
1980   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Výběr z díla 1942-1980
1983   Oldřich Kulhánek: Kresby
1983   Jiří Mocek: Kresby
1983   Jiří Mocek Prag: Gemalde, Zeichnungen
1986   Kolářský: Medaile, mince
1986   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Výběr z díla 1972 - 1986
1987   Zdeněk Chotěnovský: Výběr z díla 1965 - 1987 (Obrazy, monotypy, kresby)
1987   Jiří Mocek: Obrazy, kresby
1989   Jiří Mocek: Obrazy, kresby
1990   Mistr Týnské kalvárie (Pražská řezbářská dílna předhusitské doby)
1990   Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výběr z díla
1991   Zdeněk Chotěnovský: Výběr z malířského díla 1965 - 1990
2003   Václav Brožík (1851-1901)
2009   Jiří Mocek 1965 - 2009
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1979   Pražské sochy a pomníky
1981   Habánská fajáns
1987   Kamenina v Čechách a na Moravě
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1976   Polymery ve výtvarné praxi, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1983   Románské umění v Čechách a na Moravě, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Románské umění v Čechách a na Moravě, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1995   Jiří Mocek, ,
2005   František Ženíšek (1849-1916), Národní galerie v Praze, Praha
katalogový list
rok vydání, název (podnázev)
1986   Oldřich Kulhánek: Grafika, kresby