Zlatica Dobošová

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava) , Čemický Ladislav
? - ?   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava) , Veselý Karel
? - ?   Akademie výtvarných umění, Praha , Slánský Bohuslav