Petr Tausk

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   Čiernobiela tvorivá fotografia, Osveta, Martin (Martin)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVII. Šte – Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2022   Petr Tausk: Portréty / Portraits
parte
rok vydání, název (podnázev)
1988   ing. Petr Tausk
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění