Josef Kroutvor

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1970   Zdeněk Sýkora (Přehlídka prací od roku 1959 do roku 1970)
1975   Moucha
1976   Olaf Hanel: Kresby
1977   Aleš Lamr: Malé formáty
1977   Rudolf Němec
1978   Petr Pavlík
1979   Michael Rittstein: Obrazy kresby
1979   Oldřich Hamera: Monotypy
1979   Eva Bergeå Lamrová
1979   Oldřich Hamera: Monotypy
1980   Dana Vachtová: Plastika
1981   Kateřina Černá: Kresby, knížky, obrázky a obraz
1982   Jiří Šalamoun: Kresby
1983   Vladimír Jiránek: Kreslený humor
1984   Karel Nepraš: Tradice, moralismus a groteska
1984   Karel Nepraš
1984   Karel Nepraš: Tradice, moralismus a groteska
1986   Michael Rittstein: Kresby - Opatov
1986   Jiří Šalamoun
1987   Vlastimil Rada: Karikatury
1988   Vladimír Jiránek: Dospělým dětem
1989   Olaf Hanel: Production 1979 - 1989
1990   Jiří Sopko: Česká malba 80. a 90. let
1990   Egon Schiele a Český Krumlov
1990   Naděžda Plíšková: Grafika
1991   Kateřina Černá
1992   František Zelenka: Plakáty architektura divadlo
1992   Monika Abbott
1993   Svatopluk Máchal (1895 - 1947)
1993   Josef Anton Trčka: Fotograf vídeňské moderny
1994   Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak / Everything’s the Other Way Round
1994   Jan Svoboda: Fotografie / Photographs (Výstava k nedožitým šedesátým narozeninám autora / Exhibition Commemorating the Late Photographer's Sixtieth Birthday)
1994   Josef Váchal
1995   Jan Reich: Dvě města (Fotografie)
1995   Jaroslav Herbst
1996   Kavárny a bary Jana Šafránka
1996   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995
1996   Ellen Jilemnická: Sochy 1971 - 1996
1996   Pocta Gustavu Klimtovi
1996   Růže pro Josefa Sudka
1997   Jan Hendrych: Mosty a brány
1998   Olaf Hanel 1968-1998
1998   Miloslav Moucha
1998   Monika Abbott: Kuks
1999   Josef Jíra 1929 - 1999
1999   Karel Nepraš: Nalakuj si sám
1999   Belle-Ile-en-Mer (L´ île de la Reine Sarah - Ostrov královny Sarah)
2000   Karel Nepraš
2000   Petr Kavan: Otázky = odpovědi (Sochy - dřevo, kámen, bronz)
2000   Petr Kavan: Manhattan
2000   Jiří Šalamoun: Recidíva
2000   Sochařka Hana Wichterlová
2000   Naděžda Plíšková: Ticho se musí pěstovat
2006   Vizionář August Brömse / The Visionary August Brömse
2007   Květoslv Přibyl; Fotografie v nesourodém světě
2007   Jan Šafránek: Svět lidí / The World of People
2008   Jan Šafránek: Svět lidí / The World of People
2010   Šumavsko-Váchalovské interpretace J. H. Kocmana (Šumava umírající a romantická Josefa Váchala v "papar-re-making" interpretacích JHK)
2012   Tutto Universale Vratislav Hlavatý
2013   Načeradský: Kresby, grafiky (Práce z let 1956-2013)
2014   Daniel Reynek: Fotografie
2015   Návraty spatřeného (Fotografické obrazy z let 2008 - 2014)
2016   Jaroslav Hladký - sochař
2018   Jiří Slíva: Můj šálek Kafky (Kresby, grafika a obrazy Jiřího Slívy)
nedat.   Kateřina Černá: Kresby, knížky, obrázky a obraz
nedatováno   Vladimír Jiránek
nedatováno   Oldřich Hamera: Monotypy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1976   Eva Sendlerová, Milena Šoltészová: Kresby, grafika
1980   Ellen Jilemnická, Ladislav Janouch: Plastiky, Jan Souček: Grafika
1984   Moderní český plakát 1918 - 1945
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1989   Paris - Prague 1989 (Six Artistes tcheques)
1989   Pražská nároží
1989   Česká fotografická moderna
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1990   Sláva kabaretů v dějinách plakátu (Kabaretní plakát od Toulouse Lautreca k Čapkovi, Longenovi a dalším tvůrcům)
1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925)
1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925)
1994   Z českého výtvarného umění
1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi)
1994   Libenští mušketýři
1996   Vladimír Boudník a přátelé
1996   Nejen Kafka a Werfel
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1998   Dílna 98 (Mikulovské výtvarné sympozium, pátý ročník)
1998   10 sochařů Umělecké besedy
1998   Sivko Sudek
1999   Česká architektura 1989-1999 (Očima kritiků)
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
1999   Journey to the South (An inspiration for Czech art of the 19th and 20th centuries)
1999   Tramonto: Il Paessagio Mediterraneo (Pietrasanta a Praga)
2000   Ivan Theimer: Herkules mezi námi
2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu)
2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines)
2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984)
2017   Jiří Škoch: Fotografie, Bohuslav Reynek: Cliché verre
2019   Vrchovina, krabatina, mrchovina (Solitéři Vysočiny)
2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1972   Aktuelle Kunst in Osteuropa (CSSR, Jugoslawien, Polen, Rumänien, USSR, Ungarn), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
1983   Malá groteska, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1983   Jak je tomu u lidí, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1984   Karikatury, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1984   Humor & psychoanalýza, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d'origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1991   Český kubismus: Architektura a design 1910-1925, Vitra Design Museum, Weil am Rhein
1993   Ivan Pinkava: Dynastie, Nakladatelství Erm, Praha
1994   Šumava a Josef Váchal, Argesta, Praha
1996   Obrázky pro kavárnu i dům, Nakladatelství Dita, Praha
1998   Od dubna do dubna, Kovalam, Praha 8
1999   Facétie et illumination (L’oeuvre de Josef Váchal, un graveur écrivain de Bohême (1884-1969)), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2000   Disappearing Prague, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2000   Verschwindende Prag, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2000   Petr Pavlík: Poutnice / Girl Pilgrim, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2000   Mizející Praha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2006   Rozsypaný čaj, ,
2009   Nefoťte mě před knihovnou (Kniha pro Jana Rouse), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu / Girl Pilgrim in the Labyrinth, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2010   Kateřina Černá, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2011   Ellen Jilemnická, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2013   Antonín Sládek (Malíř v klobouku), Nakladatelství Libertas, _
2014   Venkov (1973-1988) (Novohradsko), Triton, Praha
2015   Petr Porcal (1944-2014) (Letum non omnia finit / Smrtí vše nekončí), Občanské sdružení Hortensia, České Budějovice (České Budějovice)
2015   Jiří Šalamoun aneb Představitelné pohledy na svět, Baobab, Praha
2016   Typo:grafik:um 1 (Abeceda súčasnej vizuálnej komunikácie a kultúry / Alphabet of Contemporary Visual Communication & Culture), Veldan, Trnava (Trnava)
2016   Nejlepší české básně 2016, Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
2017   Jízda na skle ochcanou strání (Střepy a střepiny z městečka 70. a 80. let v Československé socialistické republice), Nezávislý podmelechovský spolek, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1974   Strahovská knihovna (Sborník Památníku národního písemnictví), Památník národního písemnictví, Praha
1978   Pocta Jiřímu Johnovi, člověku, příteli, malíři a grafikovi, samizdat,
1980   Sborník statí na počest 60. výročí narození PhDr. Dagmar Hejdové CSs., Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1984   Sborník památce Alberta Kutala, ,
1985   Opatov 85, Kulturní středisko Opatov, Praha
1987   Někdo něco 7 (Dech kosmu : Práh věčna; Příspěvky věnované práci Karla Malich, doplněné ukázkami z jeho textů), ,
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
1990   Hrabaliana (Sborník prací k 75. narozeninám Bohumila Hrabala), Prostor, Praha
1996   Postmoderna... a čo ďalej?, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Škola české grotesky (Malá antologie poezie - Vánoce 1980), Jiří Buchal - BB/art, Praha
2007   Utopien und Konflikte (Dokumente und Manifeste zur tschechischen Kunst 1938-1989), Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
2010   Mácha redivivus (1810-2010) (Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2018   Byla sobota 25. února... (25. února L. P. 2017 Zahrádka, Kaliště), Nezávislý podmelechovský spolek, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1969   Demartiniho prostorová demonstrace, Sešity pro literaturu a diskusi, 4, 34, 1969, 20-20
1970   Nová zkušenost, Výtvarné umění, 20, 2, 1970/07/17, -
1970   Mezní skupenství a nový význam (Kronika), Výtvarné umění, 20, 6, 1970/11/30, -
1970   Kolíbalův živel bytí, Výtvarná práce, 18, 4, 1970/02/18, 4-
1970   Zanikání i pokračování, Výtvarná práce, 18, 3, 1970/01/28, 1-1
1970   Kubíčkova forma-systém, Výtvarná práce, 18, 2, 1970/01/22, 4-
1970   Idioti, Výtvarná práce, 18, 12, 1970/06/09, 2-
1970   Čas a rozpad prostoru, Výtvarná práce, 18, 19-20, 1970/09/28, 14-
1971   Ahoj Jindro,..., Vědomí možnosti a Hra a pojem, , , 1971, -
1971   Vědomí možnosti, Vědomí možnosti a Hra a pojem, , , 1971, -
1971   Hra a pojem, Vědomí možnosti a Hra a pojem, , , 1971, -
1973   Kouzlo a nic (Ozdoba, její povaha a smysl), Umění a řemesla, , 2, 1973, 61-63
1973   Fenomén ornamentu a secese, Umění a řemesla, , 3, 1973, 22-27
1974   Kontext bílé a šedé (Kolíbalovy ilustrace Čechova), Strahovská knihovna, 9, , 1974, 247-256
1976   Hanelovy bubliny, poselství ticha příštím generacím, Olaf Hanel: Kresby, , , 1976, -
1976   Hanel’s Bublles - A silent Message to Future Generations , Olaf Hanel: Kresby, , , 1976, -
1976   Fenomén historismu, Umění a řemesla, , 3, 1976, 46-57
1976   Informační systém pražského metra, Typografia, 79, 12, 1976, 455-458
1978   Extáze aneb velký dialog živlů: krajina-obraz, Pocta Jiřímu Johnovi, člověku, příteli, malíři a grafikovi, , , 1978, 25-35
1980   Manifest české grotesky, Betlém 1980, , , 1980, 7-11
1980   Cikánský morytát, Betlém 1980, , , 1980, 41-41
1980   Železniční morytát, Betlém 1980, , , 1980, 42-42
1980   Jak Móric učil myši bruslit, Betlém 1980, , , 1980, 43-43
1980   Jak Móric vyrobil nepotopitelné knedlíky, Betlém 1980, , , 1980, 45-45
1980   Stará pražská legenda (sedmdesátá léta), Betlém 1980, , , 1980, 46-46
1980   Nový pražský kalendář, Betlém 1980, , , 1980, 47-47
1980   Kocovina, Betlém 1980, , , 1980, 48-48
1980   Škola české grotesky, Betlém 1980, , , 1980, 96-111
1980   Anekdoty a symboly Ellen Jilemnické, Ellen Jilemnická, Ladislav Janouch: Plastiky, Jan Souček: Grafika, , , 1980, -
1981   Dekadentní interiér a smrt, Umění a řemesla, , 4, 1981, 61-62
1982   Šalamounův anděl pitvornosti, Jiří Šalamoun: Kresby, , , 1982, -
1983   Malé grotesky, Malá groteska, , , 1983, 44-46
1983   Demartiniho prostorová demonstrace, Suterény, , , 1983, 5-7
1983   Kubíčkova forma - systém, Suterény, , , 1983, 8-9
1983   Kolíbalův živel bytí, Suterény, , , 1983, 10-12
1983   Ontologie formy - teoretický model, Suterény, , , 1983, 13-17
1983   Champs cosmologiques, Suterény, , , 1983, 18-18
1983   Kresby Jiřího Načeradského, Suterény, , , 1983, 20-21
1983   Karel Nepraš a Jan Steklík, Suterény, , , 1983, 22-24
1983   Idioti, Suterény, , , 1983, 25-26
1983   Jiří Sopko, Suterény, , , 1983, 27-29
1983   Pavel Brom - Dagmar Bromová, Suterény, , , 1983, 30-31
1983   Pokus o monumentální grafiku, Suterény, , , 1983, 32-35
1983   Obrazy a film, Suterény, , , 1983, 36-39
1983   Rudolf Němec, Suterény, , , 1983, 40-42
1983   Plakáty a obrazy Aleše Lamra, Suterény, , , 1983, 43-46
1983   Aleš Lamr, Suterény, , , 1983, 47-48
1983   Filmový plakát Karla Machálka, Suterény, , , 1983, 49-52
1983   Karel Machálek, Suterény, , , 1983, 53-55
1983   Eva Sendlerová, Suterény, , , 1983, 56-57
1983   Milena Šoltészová, Suterény, , , 1983, 58-59
1983   Kresby Heleny Wernischové, Suterény, , , 1983, 60-62
1983   Knížky a obrazy Kateřiny Černé, Suterény, , , 1983, 63-66
1983   Plakáty Antonína Sládka, Suterény, , , 1983, 67-68
1983   Plakáty Josefa Vyleťala, Suterény, , , 1983, 69-72
1983   Hanelovy bubliny, poselství ticha příštím generacím, Suterény, , , 1983, 73-75
1983   Vladimír Jiránek, Suterény, , , 1983, 76-79
1983   Malíř bufetů, restaurací, nádražních čekáren, nedělních odpolední, narozenin a jiných slavností, Suterény, , , 1983, 80-83
1983   Poznámka o kritice, Suterény, , , 1983, 85-89
1983   Pavlíkův pokus o nemožné, Suterény, , , 1983, 91-94
1983   Malíř groteskní banality, Suterény, , , 1983, 95-97
1983   Dialogy Evy Bergea Lamrové, Suterény, , , 1983, 98-99
1983   Hamerův průzkum laabyrintu, Suterény, , , 1983, 100-105
1983   Všudypřítomná periferie Jana Reicha, Suterény, , , 1983, 106-107
1983   Něha a krutost Jana Svobody, Suterény, , , 1983, 108-111
1983   Anekdoty a symboly Ellen Jilemnické, Suterény, , , 1983, 112-114
1983   Anatomie svědomí Jiřího Sozanského, Suterény, , , 1983, 115-117
1983   Živly Dany Vachtové, Suterény, , , 1983, 118-120
1983   Skleněné objekty Ivana Waulina, Suterény, , , 1983, 121-123
1983   Filmové plakáty a titulky Antonína Sládka, Suterény, , , 1983, 124-125
1983   Jiránkův civilní humor, Suterény, , , 1983, 126-127
1983   Jiránkův civilní humor (II.), Suterény, , , 1983, 128-129
1983   Vladimír Jiránek (1981), Suterény, , , 1983, 130-132
1983   Šalamounův posel pitvornosti, Suterény, , , 1983, 133-136
1983   Pan Chalupecký, Suterény, , , 1983, 137-139
1983   Dráty Karla Malicha, Suterény, , , 1983, 140-144
1983   Nechci v kleci, Suterény, , , 1983, 146-149
1983   Výstava Olafa Hanela v galerii X, Suterény, , , 1983, 150-152
1983   Terezín 1980, Suterény, , , 1983, 153-159
1983   Člověk u zdi, Suterény, , , 1983, 160-165
1983   Ptáci odletěli, Suterény, , , 1983, 166-168
1983   Doslov místo předmluvy, Suterény, , , 1983, 170-173
1984   Kresby Karla Nepraše..., Karel Nepraš, , , 1984, -
1984   Cesta k postmodernímu umění (předmluva k připravované knize), Sborník památce Alberta Kutala, , , 1984, 43-46
1985   Karel Nepraš a česká groteska (několik poznámek k nezamýšlené monografii), Sborník památce Jiřího Padrty, , , 1985, 98-104
1986   Šalamounův anděl pitvornosti, Jiří Šalamoun, , , 1986, -
1987   Dráty Karla Malicha, Někdo něco 7, , , 1987, 2-8
1987   Střední Evropa: anekdota a dějiny (Esej), Kličky na kapesníku, , , 1987, 238-338
1987   Manifest české grotesky, Apendix, , , 1987, 1-4
1987   Psaní a četba, Apendix, , , 1987, 5-16
1987   Ztracená ulička uznovu nalezená, Bá-snění, , , 1987, 59-62
1987   Barvotisky Bohumila Hrabala, Bá-snění, , , 1987, 71-119
1987   Fenomén 1910, Umění a řemesla, , 4, 1987, 23-32
1988   Das moderne tschechische Plakat, Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre, , , 1988, 156-161
1989   Koncepce výstavy a poděkování, Pražská nároží, , , 1989, -
1989   V roce 1898 seznamuje básník Karel Hlaváček..., Pražská nároží, , , 1989, -
1989   Hrabal, Mácha a surrealisté, Hrabaliana, , , 1989, 81-83
1989   Egon Schiele a Čechy, Umění, 37, 1, 1989, 1-23
1990   Cesta k postmodernímu umění, Výtvarné umění, 1, 4, 1990/04/12, -
1990   Karel Nepraš a česká groteska (Několik poznámek k nezamýšlené monografii), Výtvarné umění, , 5, 1990/06/18, 36-43
1991   František Zelenka (Pozdní uznání kvalit), Umění a řemesla, , 4, 1991, 13-18
1991   Jan Šafránek (Malíř podle skutečnosti), Revolver Revue, , 16, 1991, 145-162
1991   Kubistická fotografie?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 26, 1991/12/27, 6-6
1991   Artificialia Karla Machálka, Prostor, 4, 16, 1991/06, 160-162
1992   Praha mizerná, Revolver Revue, , 19, 1992/03, 26-32
1992   Via Lucis - cesta světla, Suterény, , , 2001, 392-395
1993   Francis Littna es-il un peintre tchèque?, Revue K, , 46-49, 1993, 31-33
1993   J. A. Trčka - fotograf se jménem antického boha, Revolver Revue, , 23, 1993, 145-162
1993   Velká neznámá: Francis Littna (český malíř?), Literární noviny, , 5, 1993/02/04, -
1994   Polemická nároží, Mezery v historii 1890–1938, , , 1994, 71-77
1994   Richard Teschner - mistr dutého zrcadla, Mezery v historii 1890–1938, , , 1994, 85-89
1994   Pavlíkův pokus o nemožné II. / Pavlik´s attemp at the impossible II., Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak / Everything’s the Other Way Round, , , 1994, -
1994   Pavlíkovo dílo s řadou zvláštních odboček..., Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak / Everything’s the Other Way Round, , , 1994, -
1994   Libenští mušketýři (Krátce po válce se na Státní grafické škole...), Libenští mušketýři, , , 1994, -
1995   Mýtus velkého města / The Myth of the Metropolis, Raut, , , 1995/11, 105-
1995   Amerika, Amerika, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 19, 1995/09/21, 6-6
1995   Les Echos de l´Existencialisme à Prague, Revue K, , 50-53, 1995, 57-64
1996   Groteska pomalu zapadá do historie, Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 20-21
1996   Výběr z publikovaných materiálů o umění 80.let (Manifest české grotesky), Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 0-0
1996   Obrazy a obelisky Ivana Theimera, Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995, , , 1996, 17-24
1996   Obelisky Ivana Theimera, Pražský hrad / Prague Castle, 2, 2, 1996, 8-11
1997   Setkání s Mílou Mouchou, Galerie Bayer & Bayer, 1, 3, 1997, -
1998   Moderní umění a osud, Galerie Bayer & Bayer, 2, 4 (12), 1998, 4-4
1998   Hanelovy bubliny, poselství ticha příštím generacím, Olaf Hanel 1968-1998, , , 1998, -
1998   Hanel´s Bublles - A Silent Message to Future Generations, Olaf Hanel 1968-1998, , , 1998, -
1998   Šalamounův anděl pitvornosti, Jiří Šalamoun: Kvaš, tempera, litografie, , , 1998, -
1998   Francis Littna - český malíř?, Café fatal, , , 1998, 187-190
1998   Přátelé: Sudek a Sivko, Sivko Sudek, , , 1998, 5-13
1998   Friends: Sudek and Sivko, Sivko Sudek, , , 1998, 15-21
1999   Opočenského Klenuté kamenné, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 21, 1999/10/21, 7-7
1999   Ostrov zuřící Sarah, Xantypa, , , 1999/květen, 19-21
1999   Proslavená Rembrandtova Anatomie doktora Tulpa..., Karel Nepraš: Nalakuj si sám, , , 1999, -
2000   C´est sur un cadavre..., Karel Nepraš, , , 2000, -
2000   Škola české grotesky, Grapheion, , 15-16, 2000, 114-115
2001   Manifest české grotesky, České umění 1938-1989, , , 2001, 349-352
2001   Demartiniho prostorová demonstrace, Suterény, , , 2001, 10-14
2001   Kubíčkova forma - systém, Suterény, , , 2001, 14-16
2001   Kolíbalův živel bytí, Suterény, , , 2001, 17-20
2001   Ontologie formy - teoretický model, Suterény, , , 2001, 21-28
2001   Champs cosmologiques, Suterény, , , 2001, 28-29
2001   Kresby Jiřího Načeradského, Suterény, , , 2001, 32-34
2001   Karel Nepraš a Jan Steklík, Suterény, , , 2001, 34-37
2001   Idioti, Suterény, , , 2001, 38-40
2001   Jiří Sopko, Suterény, , , 2001, 40-44
2001   Pavel Brom - Dagmar Bromová, Suterény, , , 2001, 44-47
2001   Pokus o monumentální grafiku, Suterény, , , 2001, 47-53
2001   Obrazy a film, Suterény, , , 2001, 54-59
2001   Rudolf Němec - portrét, Suterény, , , 2001, 59-63
2001   Plakáty a obrazy Aleše Lamra, Suterény, , , 2001, 63-68
2001   Aleš Lamr - portrét, Suterény, , , 2001, 69-71
2001   Filmový plakát Karla Machálka, Suterény, , , 2001, 71-76
2001   Karel Machálek - ilustrátor, Suterény, , , 2001, 77-81
2001   Eva Sendlerová, Suterény, , , 2001, 81-84
2001   Milena Šoltészová, Suterény, , , 2001, 84-87
2001   Kresby Heleny Wernischové, Suterény, , , 2001, 87-92
2001   Knížky a obrazy Kateřiny Černé, Suterény, , , 2001, 92-97
2001   Plakáty Antonína Sládka, Suterény, , , 2001, 97-100
2001   Plakáty Josefa Vyleťala, Suterény, , , 2001, 101-106
2001   Hanelovy bubliny, poselství tichá příštím generacím, Suterény, , , 2001, 106-111
2001   Vladimír Jiránek, Suterény, , , 2001, 111-118
2001   Malíř bufetů, restaurací, nádražních čekáren, nedělních odpolední, narozenin ajiných slavností, Suterény, , , 2001, 118-124
2001   Poznámka o kritice, Suterény, , , 2001, 126-134
2001   Pavlíkův pokus o nemožné, Suterény, , , 2001, 136-142
2001   Malíř groteskní banality, Suterény, , , 2001, 143-147
2001   Dialogy Evy Bergea Lamrové, Suterény, , , 2001, 147-149
2001   Hamerův průzkum labyrintu, Suterény, , , 2001, 150-158
2001   Všudypřítomná periferie Jana Reicha, Suterény, , , 2001, 159-162
2001   Něha a krutost Jana Svobody, Suterény, , , 2001, 163-167
2001   Anekdoty a symboly Ellen Jilemnické, Suterény, , , 2001, 167-171
2001   Anatomie svědomí Jiřího Sozanského, Suterény, , , 2001, 171-175
2001   Živly Dany Vachtové, Suterény, , , 2001, 175-179
2001   Skleněné objekty Ivana Waulina, Suterény, , , 2001, 179-183
2001   Filmové plakáty a titulky Antonína Sládka, Suterény, , , 2001, 184-187
2001   Jiránkův civílní humor, Suterény, , , 2001, 187-189
2001   Jiránkův civilní humor (II.), Suterény, , , 2001, 190-192
2001   Vladimír Jiránek (předmluva), Suterény, , , 2001, 192-196
2001   Šalamounův anděl pitvornosti, Suterény, , , 2001, 196-202
2001   Pan Chalupecký, Suterény, , , 2001, 202-206
2001   Dráty Karla Malicha, Suterény, , , 2001, 206-213
2001   Nechci v kleci, Suterény, , , 2001, 216-222
2001   Výstava Olafa Hanela v galerii X, Suterény, , , 2001, 222-226
2001   Terezín 1980, Suterény, , , 2001, 226-238
2001   Člověk u zdi, Suterény, , , 2001, 238-247
2001   Ptáci odletěli, Suterény, , , 2001, 248-251
2001   Doslov místo předmluv, Suterény, , , 2001, 254-260
2001   Tradice, moralismus a groteska, Suterény, , , 2001, 261-264
2001   Naďa Plíšková, Suterény, , , 2001, 264-267
2001   Kultura, kulturnost a umění, Suterény, , , 2001, 270-273
2001   Přítel klaunů, Suterény, , , 2001, 273-278
2001   Grafická úprava ulic, Suterény, , , 2001, 278-282
2001   Cesty k postmoderně, Suterény, , , 2001, 282-287
2001   Cesty k postmoderně. Architektura v zahraničí, Suterény, , , 2001, 287-291
2001   Postmoderna a fotografie, Suterény, , , 2001, 291-299
2001   Poselství Tehimerova obelisku, Suterény, , , 2001, 299-305
2001   Všeobecná výstava. Kus práce, nebo důvod k zoufání?, Suterény, , , 2001, 306-312
2001   Artificialita Karla Machálka, Suterény, , , 2001, 312-317
2001   Křivé zrcadlo ilustrace, Suterény, , , 2001, 317-321
2001   Jan Šafránek, malíř podle skutečnosti, Suterény, , , 2001, 321-327
2001   Silný tabák, Suterény, , , 2001, 328-331
2001   Velryba připlouvá, Suterény, , , 2001, 332-336
2001   Návrat nezvěstného fotografa, Suterény, , , 2001, 338-343
2001   Outsider Svatopluk Máchal, Suterény, , , 2001, 343-351
2001   Ztichlá klika vánoční, Suterény, , , 2001, 351-355
2001   Škola české grotesky, Suterény, , , 2001, 355-360
2001   Libenští mušketýři, Suterény, , , 2001, 360-369
2001   Zapomenutý expresionista Jaroslav Herbst, Suterény, , , 2001, 370-374
2001   Tvůrce ´buržoasní magazínové fotografie´, Suterény, , , 2001, 374-379
2001   Fotograf ze Sovince, Suterény, , , 2001, 382-385
2001   Na křídlech válečné romantiky, Suterény, , , 2001, 385-388
2001   Dynastie Ivana Pinkavy, Suterény, , , 2001, 388-391
2001   Chvála malířského žánru, Suterény, , , 2001, 395-400
2001   Od netopýra a pragrafů k vážné tvorbě, Suterény, , , 2001, 400-404
2001   Pavlíkův pokus o nemožné - po letech, Suterény, , , 2001, 405-407
2001   Mosty a brány Jana Hendrycha, Suterény, , , 2001, 408-412
2001   Vladimír Jiránek dospělým dětem, Suterény, , , 2001, 413-416
2001   Na břehu velkého rybníka, Suterény, , , 2001, 416-420
2001   Opočenského Klenuté kamenné, Suterény, , , 2001, 420-425
2001   Patníky Karla Nepraše, Suterény, , , 2001, 425-429
2001   Opičí král na špičce mrakodrapu, Suterény, , , 2001, 429-434
2001   O inspiraci (s Josefem Kroutvorem, historikem umění a esejistou, pracovníkem Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, spoluautorem výstavy Cesta na jih), Suterény, , , 2001, 436-441
2001   Nostalgie kavárenského literáta, Suterény, , , 2001, 442-450
2001   Proč nejsem kurátor, Suterény, , , 2001, 450-456
2001   Ediční poznámka (První soubor Suterénů...), Suterény, , , 2001, 457-458
2003   Přítel cirkusových klaunů, Art & Antiques, , 1-2, 2003/01-02, 60-65
2003   Legendární antikvariáty Jiřího Šalamouna, Art & Antiques, , , 2003/05, 40-43
2004   Klauni Jiřího Slívy, Jiří Slíva, , , 2004, 228-229
2004   Gramofon a "hlas jeho pána", Jiří Slíva, , , 2004, 239-
2007   Manifest der tschechischen Groteske, Utopien und Konflikte, , , 2007, 221-224
2007   Fotgrafie v nesourodém světě, Květoslv Přibyl; Fotografie v nesourodém světě, , , 2007, 0-0
2010   Demartiniho prostorová demonstrace, Demartini, , , 2010, 163-165
2010   Chvála pravého papíru, Šumavsko-Váchalovské interpretace J. H. Kocmana, , , 2010, -
2010   Mácha a počátky turistiky, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 245-260
2011   Reynek a Francie, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 7, 2011/04/07, 12-
2015   Wackermannova "dílna zjevování", Návraty spatřeného, , , 2015, -
2016   Jak je dnes už zřejmé i léta sedmdesátá a osmdesátá..., Jaroslav Hladký - sochař, , , 2016, -
2017   Clichés-verre Bohuslav Reynka, Jiří Škoch: Fotografie, Bohuslav Reynek: Cliché verre, , , 2017, -
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2001   Jiří Vančura: Pejsci, draci, chrliče
almanach
rok vydání, název (podnázev)
2000   Almanach současné české literatury 1997-1999 (Almanach der zeitgenössischen tschechischen literatur 1997-1999)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1990   Cesty k postmoderně (Průzkum osmdesátých let)
1999   Cesta na jih / Journey to the South (Inspirace českého umění 19. a 20. století / An Inspiration for Czech Art of the 19th and 20th Centuries)
2000   Umění 1900 - 1930
interní tisk
rok vydání, název (podnázev)
1973   Visuální komunikace jako prvek sociální a estetické struktury 20. a 30. let v Československu (Resortní úkol v plánu rozvoje společenských věd)
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1996   Nejen Kafka a Werfel
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1988   Jiří Šalamoun: Litografované příběhy 1974 - 1987
2003   Jiří Sopko
2017   Jiří Slíva: Nonsens? / Nesmysl!
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
2017   Jiří Slíva: Stop Time
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1994/02   Revolver Revue (25/1994)
1995   Revue K
1996   Výtvarné umění (Zakázané umění II.)
1996/09   Revolver Revue (32/1996)
1997   Galerie Bayer & Bayer (Miloslav Moucha)
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Francis M. Littna - Great Unknown
nedatováno   Land art
samizdat
rok vydání, název (podnázev)
1979   Škola české grotesky
1980   Betlém 1980 (Škola české grotesky; malá antologie poesie a výtvarného umění)
1987   Kličky na kapesníku (rozhovor)
1987   Bá-snění
1988   Jablečné pyré (pro kojence) (1. sborník 4. proudu)
separát
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Kontext černé a bílé (Kolíbalovy ilustrace Čechova)
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1986   Klauni
nedatováno   Adolf Hoffmeister: Anekdoty
text
rok vydání, název (podnázev)
1995   Amerika