František Krejčí

fotograf

 

pohlaví: muž

NK AUT: jx20040802023

František Krejčí

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1970/11/22 - 1970/12/06   František Krejčí: Pásmo fotopoezie, Galerie mladých, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1993/04/24 - 1993/08/22   Skutečnost a iluze, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)

František Krejčí

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   František Krejčí: Pásmo fotopoezie
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Skutečnost a iluze (Tendence českého radikálního realismu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)

František Krejčí

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   František Muzika: Scénická tvorba
  1977   František Muzika: Knižní tvorba
  1979   Josef Wagner: Raná tvorba, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1979   Vlasta Vostřebalová - Fischerová
  1980   Antonín Waldhauser 1835 - 1913, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  1980   Ladislav Šaloun: Drobná plastika, kresby, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1980   Oldřich Lajsek: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   František Muzika: Obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika, Národní galerie v Praze, Praha
  1981   Ladislav Šaloun: Drobná plastika a kresby, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
  1982   Karel Černý: Obrazy, kresby
  1983   Vlasta Vostřebalová - Fischerová: Kresby / obrazy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1984   Josef Váchal: Dílo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1984   Petr Šmaha: Obrazy, kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Bedřich Havránek (1821 - 1899), Národní galerie v Praze, Praha
  1985   Jan Otakar Marvánek (1884-1921), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1986   Karel Černý: Výběr z díla
  1986   Vlasta Vostřebalová - Fischerová: Výběr z tvorby
  1987   František Muzika hudbě
  1987   Svět Emila Filly, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Hana Fillová: Obrazy a kresby, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1989   Miloš Malina: Raná tvorba, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Národní umělec Arnošt Paderlík
  1989   Stanislav Ježek: Výběr z díla 1934 - 1989, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   František Kobliha: Grafika, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1992   Albert Schamoni 1906-1945, Památník národního písemnictví, Praha
  1994   Emil Filla, Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  1994   Karel Teige (1900-1951), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Vincenc Beneš, Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  1996   Antonín Chittussi, Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Zdeněk Pešánek 1896/1965, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Zdeněk Pešánek: 1896-1965, Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946), Národní muzeum, Praha
  nedatováno   Ludmila Kaprasová
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   Česká kresba z přelomu století (I. symbolismus), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1982   Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století)
  1982   Štyrský Toyen Heisler, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1986   Devětsil (Česká výtvarná avantgarda dvacátých let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1991   Tschechischer Kubismus (Emil Filla und Zeitgenossen), Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
  1992   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926-1931, Středočeská galerie, Praha
  1993   Krajina / Landscape (1. výstava Sorosova centra současného umění / 1st exhibition of the Soros Center for Contemporary Arts Prague), Sorosovo centrum současného umění, Praha
  1994   Expresionismus a české umění (1905-1927), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Umělecké sdružení Sursum 1910-1912, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Czech Collage, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1997   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Práce oka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Cesty umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   František Muzika (Kresby, scénická a knižní tvorba), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Sochař Josef Wagner, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Toyen (Das malerische Werk), Verlag Neue Kritik, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
  1990   České iluminované rukopisy 13.-16. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1992   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917 (Teorie, kritika, polemika), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Nápisy města Kutné Hory (Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého kláštera), Artefactum, Praha
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  1997   Urbs Aurea (Praha císaře Rudolfa II.), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2000   Toyen, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2000   Toyen, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   František Tichý, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Pokrokové tradice českého umění 19. století, Výtvarná kultura-18
  1980   Josef Velčovský (Tvorba mladých autorů), Výtvarná kultura, 48-49
  1981   Dílo výtvarníka-revolucionáře Emanuela Famíry (Výstavy), Výtvarná kultura, 55-56
  1981   Miloslav Marschal (Z ateliérů mladých), Výtvarná kultura, 47-48
  1981   Pražský Palác kultury, Výtvarná kultura
  1981   Textilní tvorba Ludmily Kaprasové, Výtvarná kultura, 46-47
  1982   Nad dílem Jarmily Truhlíkové-Spěvákové aneb umění komponovat sochu, Výtvarná kultura, 52-53
  1982   O obrazech Jarmily Janůjové, Výtvarná kultura, 54-56
  1982   Výtvarní umělci Mostecku, Výtvarná kultura, 18-23
  1983   Figurální tvorba Hany Cechlové (Z ateliérů mladých autorů), Výtvarná kultura, 53-54
  1983   Obrazy životního optimismu (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 44-47
  1983   Otakar Synáček (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 42-44
  1983   Výtvarní umělci životu a míru (Malířství, grafika, sochařství), Výtvarná kultura-12
  1984   K tvorbě životního prostřední v socialistickém Československu - spolupráce české architektury a výtvarného umění, Výtvarná kultura
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967/01   Divadlo, 1, Svaz československých divadelních umělců, Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   České malířství 19. století (Průvodce expozicí v Anežském areálu), Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   České malířství 19. století, Národní galerie v Praze, Praha