Jaroslav Pánek

* 23. 11. 1947, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, historik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
V roce 1970 ukončil studium historie na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako archivář a od roku 1976 jako odborný pracovník, po obhájení disertace (o dějinách stavovské společnosti v 16. století) roku 1980, jako vědecký pracovník Ústavu československých a světových dějin ČSAV, nynějším Historickém ústavu AV ČR. Roku 1990 zde založil oddělení dějin raného novověku, jež vedl do roku 1993, současně byl zástupcem ředitele ústavu 1991-1993, v letech 1998-2005 ředitelem ústavu. Roku 1992 se habilitoval na FF UK v oboru raně novověkých dějin a 1996 byl jmenován profesorem českých a slovenských dějin.
Roku 1989 působil jako hostující profesor na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, SRN; později přednášel na řadě univerzit v Evropě, USA a na Taiwanu. Od roku 1990 externě a od 1993 interně vyučuje na FF UK, externě též na FF MU (1995-2000). V letech 1997-2000 byl prorektorem pro zahraniční styky Univerzity Karlovy a dobudoval její globální síť mezinárodní spolupráce. Byl oceněn medailemi UK a několika zahraničních univerzit (Belgie, Francie) a čestným doktorátem historických věd (Polsko).
Působil a působí jako vedoucí redaktor či spoluredaktor ústředních vědeckých časopisů Folia Historica Bohemica (1990-2004), Historica. Historical Sciences in the Czech Republic (od 1994) a Český časopis historický (od 2000); národní editor celosvětové ročenky Scholars of Early Modern Studies (1989-2000); člen mezinárodních redakčních rad Central Europe (Londýn), Historický časopis (Bratislava) a Österreichische Osthefte (Vídeň). V letech 1996-2002 byl předsedou celostátní profesní organizace Sdružení historiků ČR, od roku 2002 je předsedou Českého národního komitétu historiků.
Zabývá se českými a evropskými dějinami raného novověku (16.-18. století). Hlavními tématy jeho výzkumu jsou struktura společnosti, politický systém, kulturní vývoj v době humanismu, renesance, manýrismu a baroka, dějiny šlechty, marginálních vrstev a kriminality, dějiny mezinárodních vztahů a kulturní význam cestování po Evropě, dále dějiny historiografie a novodobé historické vědomí.
zdroj - www.cas.cz

poznámka:
Prof., PhDr., Dr.Sc.dr.h.c.
pracovník Historického ústavu Československé akademie věd v Praze. Práce v oboru českých dějin a slovinských literárních dějin, publikovány též ve slovinštině, překladatel ze slovinštiny a srbštiny.