Bohuslav Holý

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1979   Jaroslav Šváb: Výtvarná práce
1981   Grafický design z ateliéru Martina Dyrynka
1982   Josef Hamza: Užitá grafika
1983   České jevištní umění ve fotografii Pavla Horníka
1984   Jaroslav Šváb: Výběr z výtvarné tvorby
1986   Zdeněk Netopil: Ilustrace, kresby
1988   Václav Špale: Obrazy, kresby
1989   Jan Solpera: Písmo, typografie, plakáty
1989   Michal Kudělka: Obrazy z dějin
1989   Pavel Sivko
1989   Jitka Walterová
1989   Pavel Horník: Fotografie
1989   Petr Poš: Všichni hrajeme
1992   Václav Bláha a …
1992   Zdeněk Netopil: Kresby a litografie
1993   Václav Špale
1996   Eyhle Seydl
1996   Inventura (Tomáš Bím 50)
1996   Ctirad Stehlík: Žižkovské ateliéry
1997   Karel Demel (Žižkovské ateliéry)
1998   Karel Demel (Prints, drawings, book-plates)
1998   Karel Kalivoda
1999   Osobnosti českého grafického designu (Václav Bláha)
1999   Karel Demel: Grafika
2000   Karel Míšek: Affiches de théâtre
2000   Jaroslav Králík: Grafika
2001   Jiří Brázda: Obrazy, grafika
2003   Václav Sivko: Vzpomínky z archivu
2003   Michal Kudělka: Obrazy, kresby, grafiky
2005   Jiří Šalamoun: Kresby a vůbec! čili : tůdlensto & támhlecto!
2007   Otakar Karlas: Typografie, plakáty & knižní grafika
2010   Václav Špale (Rekognoskace / výběr tvorby z posledních dvaceti let - Roconnaissance / Selected work from the last twenty years)
2010   Alena Laufrová: Krajiny
2013   Jiří Šalamoun (Zlatá éra československého filmového plakátu XX.)
2018   Alena Laufrová: Malé ohlédnutí
nedatováno   Tomáš Bím
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1974   Typo &
1982   Typo &: Výstava užité grafiky a typografie
1989   Typo &
1990   Typo &. Výstava užité grafiky a typografie
1990   Současná česká kniha
1995   Fenomén logo (Značka, logo, firemní styl)
1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí
2011   Jubilanti Hollaru 2011
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   II. inventura Tomáše Bíma, BA Praha, Praha
2003   Rekultivace (Fakulta užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2006   Václav Bláha: Život s knihou, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1989   Československý spisovatel (40 let práce pro českou knihu 1949-1989), Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1975   Typo & - výstava užité grafiky a typografie, Umění a řemesla, , 4, 1975, -
1982   Písmařská tvorba, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 31-35
1983   Grafik Milan Jaroš (Z ateliérů mladých autorů), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 55-56
1983   Karel Fabel: Současná typografie (Knihy), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 22-22
1987   Knižní grafik Zdenek Seydl, Typografia, , 2, 1987, 57-60
1989   Užitá grafika, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 16, 1989/08/08, 5-
1992   Neopakovat viditelné, Václav Bláha a …, , , 1992, 0-0
1996   V katalogu poslední autorsky připravené výstavy..., Eyhle Seydl, , , 1996, 0-0
1998   Bibliofilie dnes? Zdá se, že ano, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 7, 1998/04/02, 7-7
1999   Neopakovat viditelné, Osobnosti českého grafického designu, , , 1999, 3-5
1999   Eros v zrcadle tvorby umělců XX. století, Eros v evropské grafice v průběhu staletí, , , 1999, 25-28
2000   Z historie knižní grafiky, Knihkupec a nakladatel, 5, 7-8, 2000, 1-1
2001   František Dvořák dal v průběhu let a desetiletí ..., František Dvořák: Pocta zemřelým přátelům, , , 2001, 0-0
2001   Z historie exlibris, Knihkupec a nakladatel, 6, 3, 2001, 2-2
2005   Poznámka k životní čáře Jiřího Š., Jiří Šalamoun: Kresby a vůbec! čili : tůdlensto & támhlecto!, , , 2005, -
2007   Jiří Brázda, Grapheion: 20. speciální číslo 2007 - Transfery / Twentieth Special Issue 2007 - Transfers, , 20, 2007, 54-55
2008   Na konci šedesátých let devatenáctého století..., Alena Laufrová: Cesty (grafika, kresby), , , 2008, 0-0
2008   Strahovská / Špale "08", Listy S.V.U. Mánes, 12, 1-2, 2008, 11-
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
2000   Jaroslav Králík: grafika
2001   Grafické vinobraní
2012   Karel Demel: Grafika
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1990   Milan Kopřiva: Typografie
2001   František Dvořák: Pocta zemřelým přátelům
2008   Alena Laufrová: Cesty (grafika, kresby)
2011   Wolfgang Heuwinkel: Paralely k přírodě / Parallel zur Natur
2012   Markéta Králová: Okruhy
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1996   Theatrum mundi: Figurální grafika
1997   Literatura, hudba a grafika
1999   Současná česká ilustrace
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1995   Vážení hosté, původně jsem...