Vladimíra Büngerová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2010   Juraj Bartusz: Gestá / gestures / body / sekundy / seconds
2012   Jana Želibská: Zákaz dotyku / No Touching
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 (From the First Slovak Investment Group´s Collection)
2008   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960 - 2000 (Zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny)
2008   111 diel zo zbierok/ works od art from collection (Slovenská národná galéria)
2015   Sochárky (Výber osobností česko-slovenského sochárstva)
2017   Ako doma / Like at Home (Modelová situácia slovenského sochárstva 20. a 21. storočia / Model Situation of Slovak Sculpture in the 20th and 21st Century)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2017   Automat na výstavu (Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu), Akademie výtvarných umění, Praha
2018   Stano Filko 1., Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2003   Polentransport 1981 Josepha Beuysa na ceste, Prostor Zlín, 10., 3, 2003, 14-16
2009   Profily riaditeľov Slovenskej národnej galérie 1948-1999, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 83-92
2009   Blok spomienok: Úvod, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 93-93
2009   Rozhovor se Zuzanou Bartošovou, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 100-102
2009   Antológia z dokumentov Slovenskej národnej galérie: Úvod, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 107-107
2009   Návrh náplne a organizácie oddelenia užitého [úžitkového] a priemyselného výtvarníctva SNG (60. roky), Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 114-116
2009   Informácia o zriadení Koordinačnej rady riaditeľov slovenských galérií a o jej štatúte (1976), Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 117-118
2009   11. zasadnutie ÚV KSČ a aplikácia jeho záverov na podmienky ideovej činnosti SNG (1978), Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 122-127
2009   Koncepcia rozvoja Slovenskej národnej galérie (1990), Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 136-137
2009   Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2007, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 141-158
2009   Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2008, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 159-172
2009   Obľúbené dielo, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 253-259
2009   Všetko o múzeu (K výstave usporiadanej k 60. výročiu založenia SNG), , , , , 261-266
2013   Sen o múzeu skutečnosťou, Prostor Zlín, 20, 4, 2013/4, 18-19
2016   Ján Mathé pro 21. storočie, Prostor Zlín, 23, 4, 2016, 16-17
2018   Štefan Papčo, Flash Art, 13, 47, 2018, 59-
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2009   Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave (Galéria 2007 - 2008)