Rodovský z Hustiřan

* 1526,
1592, Budyně,

 

pohlaví: muž

poznámka:
IČ - jk01102562
Bavor Rodovský z Hustiřan,
* kolem 1526
alchymista, filozof