Marco Zim

kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1939/03   Soudobá americká grafika, Výstavní sály Jednoty umělců výtvarných, Praha