František Jiroudek

rok udělení, název ceny, druh, poznámka
1953   soutěž na výzdobu malého foyeru Národníno divadla,Praha, _,
1963   Laureát státní ceny Klementa Gottwalda, _,
1964   Zasloužilý umělec, _,
1976   Národní umělec, _,
1978   Laureát státní ceny Klementa Gottwalda, _,
1979   Řád práce, _,
1984   Řád Vítězného února, _,