Václav Kučera

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1985   Vladimír Jiránek: Kreslený humor,
1985   Ivan Ouhel: Obrazy, objekty, kresby,
1987   Vladimír Novák: Obrazy, též plakátu, úprava pozvánky Vladimír Novák
1987   Helena Johnová: Keramika, i pozvánka
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1978   Umění a známka, obálka, typografie
1981   Obrazy (Bláha, Novák, Ouhel, Pavlík, Rittstein, Sozanský), obálka, typografie
1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky),
kniha
rok vydání, název (podnázev), poznámka, vydavatel, obec
1963   Cecílie a čarodějnice, obálka, titulní list, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1967   O nezbytnosti umění, typografie, Svoboda, nakladatelství, Praha
1968   Život sira Winstona, , Svoboda, nakladatelství, Praha
1968   Kapitoly z českých dějin 1 (Texty prvního semestru 41. rozhlasové university), , Svoboda, nakladatelství, Praha
1970   Život sira Winstona, , Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR, Praha
1970   Bolivijský deník, , Svoboda, nakladatelství, Praha
1970   Úvahy o první filosofii, , Svoboda, nakladatelství, Praha
1970   Kennedyové, , Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
1971   Ať žije život, přebal, vazba, typografie, Svoboda, nakladatelství, Praha
1971   Filosofická čítanka, , Svoboda, nakladatelství, Praha
1972   Řád nové tvorby, přebal, vazba, Svoboda, nakladatelství, Praha
1972   Zkoumání lidského rozumu, , Svoboda, nakladatelství, Praha
1972   Prolegomena ke každé příští metafyzice jež se bude moci stát vědou, , Svoboda, nakladatelství, Praha
1972   Leonardo dnešní doby, , Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1972   Od Platóna k Marxovi (Ideál komunismu na cestě staletími), , Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1974   Výpravy Ra, , Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1974   O lidském štěstí bez iluzí, , Mladá fronta, nakladatelství Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže (ÚV SSM), Praha
1974   Doba a tanky, , Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1975   V Kordillerách, , Nakladatelství Olympia, Praha
1975   Sebastián mezi lidmi, , Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1977   Nový obsah (Vývojové portréty ze současné české literatury), typografie, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1978   Výbor z díla, , Svoboda, nakladatelství, Praha
1980   Nic moc, přebal, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1980   Kapitán Kajman, , Nakladatelství Olympia, Praha
1980   Tuláci, , Československý spisovatel, Praha
1980   Na šimpanzích stezkách, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1981   O nejlepším státě, , Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1981   Praha 1921 (Vzpomínky, fakta, dokumenty), , Svoboda, nakladatelství, Praha
1981   Drama desatera dní, , Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
1981   Obklíčeni slony, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1981   Léto na krásném bílém koni, , Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   Radši, , Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1982   Prozaická skutečnost, , Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1982   Osud trůnu habsburského, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1982   Beatles se stejně rozpadli, , Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1982   Případ Galilei, , Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1982   Vítězství (1. díl), , Lidové nakladatelství, Praha
1982   Vítězství (2. díl), , Svoboda, nakladatelství, Praha
1983   Výtah do nebe, obálka, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1983   Kopa historek ze života Jaroslava Haška, , Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1983   Jelec, přebal, grafická úprava, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1983   Sup je trpělivý pták, , Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
1983   Neznám své jméno, , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1983   Vítězství (3. díl), , Lidové nakladatelství, Praha
1983   Osud trůnu habsburského, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1983   Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby (1. díl), , Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1984   Jak se dělá chalupa, , Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
1984   Neprakta 929 x, , Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1984   Dobře utajené housle, Jablko je vinno, přebal (kresba Adolf Born), vazba, typografie, Československý spisovatel, Praha
1984   V šest večer v Astorii, , Československý spisovatel, Praha
1984   Opojení, , Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
1984   Ďábelské ragú, , Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
1984   Old Surehand (1. díl), , Nakladatelství Olympia, Praha
1985   Nikdy nekvetly šeříky tak krásně, , Svoboda, nakladatelství, Praha
1985   Nezralé maliny, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1985   Kladensko, , Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
1985   Opustíš-li mne, , Československý spisovatel, Praha
1986   Večery u krbu, , Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
1986   Chvála bláznivosti, List Martinu Dorpiovi, , Mladá fronta, nakladatelství Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže (ÚV SSM), Praha
1986   Šachovnice, , Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
1986   Čtení o antice 1984-1985 (Hvězdy, hvězdáři, hvězdopravci), , Svoboda, nakladatelství, Praha
1986   Dělat film, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1986   Život na Zemi, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1986   Devadesát tři, , Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1987   Hauři, obálka, typografie, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1987   Uvidím Singapur?, Čtvrtky paní Giulie, přebal, vazba, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1987   Ženy české renesance, , Československý spisovatel, Praha
1987   Králové, kacíři, inkvizitoři, obálka, typografie, Československý spisovatel, Praha
1987   Móda a její rozmary, , Lidové nakladatelství, Praha
1987   Obrázky z domova, , Nakladatelství Olympia, Praha
1987   Syn lovce medvědů, , Nakladatelství Olympia, Praha
1987   Půjčka za oplátku, , Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
1987   Čínský papoušek, , Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
1987   Čtvrtý den až navěky, , Československý spisovatel, Praha
1987   Život a příběh, , Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
1988   Kroky v mlze, obálka (kresba Jiří Šalamoun), typografie, Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
1988   Jam session na Starém bělidle, přebal (kresba Kateřina Opltová), typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1988   K pramenům Orinoka, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1988   Facky do života, , Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1988   A neřekl jediné slovo / Biliár o půl desáté, , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Kaleidoskop, přebal, vazba, typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Velké cesty vesmírem, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1989   Na Río de la Plata, , Nakladatelství Olympia, Praha
1989   Ve znamení lva, , Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1990   Kněžnin prsten, , Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
1990   Planeta žije, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, , Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1991   Hovory s Janem Werichem, obálka, typografie, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1991   Samožerbuch, obálka, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1991   Jací jsme, Demokratický manifest, , Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
1992   Moje Británie (Příběhy, fejetony a poznámky z let 1990-1992), , Radioservis, a.s., Praha
1992   Jelení brod, , Rozmluvy, nakladatelství Alexandra Tomského, Praha
1993   Bázeň a chvění / Nemoc k smrti, , Svoboda-Libertas, Praha
1993   Let let (Pokus o rekapitulaci 1), obálka, typografie, Rozmluvy, nakladatelství Alexandra Tomského, Praha
1993   Nevěsta z Texasu (Romantický příběh ze skutečnosti), , Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1993   Love story, , Československý spisovatel, Praha
1994   Let let (Pokus o rekapitulaci 2), obálka, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1994   Let let (Pokus o rekapitulaci 3), obálka, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1995   V Manchesteru nemají manšestr (a jiné reportáže, fejetony a poznámky z Británie), vazba, Radioservis, a.s., Praha
1995   V Buckinghamu otevřeno (a jiné reportáže, fejetony, poznámky a připomínky z Británie), , Radioservis, a.s., Praha
1995   Účtenka z kavárničky dříve narozených, , Brána, s.r.o., Praha
1996   Afrikou v protisměru, obálka, Radioservis, a.s., Praha
1996   Gardenparty u královny (a jiné reportáže, fejetony a poznámky z Británie), , Radioservis, a.s., Praha
1997   Londýnský zpravodaj se hlásí (Reportáže, fejetony, poznámky a rozhovory z Británie), , Radioservis, a.s., Praha
1997   Gardenparty u královny (a jiné reportáže, fejetony a poznámky z Británie), , Radioservis, a.s., Praha
1999   Izrael a Palestina Palestina a Izrael, vazba, typografie, Radioservis, a.s., Praha
1999   Dvojí domov Karla Kyncla, , Radioservis, a.s., Praha
2008   Báječní muži s mikrofonem, vazba, typografie, Radioservis, a.s., Praha
2010   Hledání radosti, , Euromedia Group, Praha
2014   Na co jsem si ještě vzpomněl, , Radioservis, a.s., Praha
2015   Vánoce mám rád, , Euromedia Group, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), poznámka, vydavatel, obec
1987   Zelené peří (Almanach mladé české poezie), přebal, vazba, typografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1989   Z dílny malých scén, , Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1997   Zápisník zahraničních zpravodajů (Reportážní črty a fejetony z let 1996 a 1997), vazba, typografie, Radioservis, a.s., Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1987   Peníze celého světa,
učebnice
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1982   Hudební výchova pro šestý ročník základní školy, obálka (kresba Josef Paleček), typografie
1988   Hudební výchova (pro pátý ročník základní školy),
1996   Hudební výchova (pro pátý ročník základní (obecné) školy),