Jan Gloc

fotograf

 

pohlaví: muž

poznámka:
fotografie, Jan Mikuláš Hála, 2007

Jan Gloc

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2000/04/25 - 2000/05/21   Jan Gloc: Praha jinak, Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka, Praha

Jan Gloc

katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Jan Gloc: Praha jinak (fotografie), Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka, Praha

Jan Gloc

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Malíř a restaurátor Jan Mikuláš Hála, Město Blatná, Blatná
  2008   Picasso ve sbírkách Národní galerie v Praze / Picasso in the Collections of the National Gallery in Prague, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   František Ronovský (1929–2006), Správa Pražského hradu, Praha
  2009   Jindřich Zdík (1126-1150): Olomoucký biskup uprostřed Evropy, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Otakar Lebeda (1877-1901), Národní galerie v Praze, Praha
  2011   Joža Uprka (1861-1940), Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  2012   Jan Koblasa: Retrospektiva, Správa Pražského hradu, Praha
  2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu 1875-1911, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2016   Hippolyt Soběslav Pinkas, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Když císař umírá / When the Emperor is Dying (Výstava v Českém muzeu hudby / The exhibition at the Czech Museum of Music), Národní muzeum, Praha
  2018   František Kupka 1871-1957, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   František Kupka 1871-1957 (Průvodce výstavou), Národní galerie v Praze, Praha
  2019   František Kyncl: Bod, čára, prostor / Point, Line, Space, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Básník a král: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, Správa Pražského hradu, Praha
  2011   Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Z dálky - z blízka (Krajinomalba 19. století, Severní Čechy), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2023   „...a viděl jsem nové nebe a novou zemi...“ (Apokalypsa a umění v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   František Ženíšek (1849-1916), Národní galerie v Praze, Praha
  2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2013   Na slunečné straně (Městský trakt Pražského hradu jako habsburské sídlo 1800-1918), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2014   Design/ nábytek/ interiéry, Zikmund, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2015   Seňorita Franco a Krvavý pes (Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895-1967)), Národní galerie v Praze, Praha
  2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   První dáma české keramiky (Helena Johnová (1884–1962)), Nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
  2017   Zámek Troja, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2018   Tož to kupte! (TGM a sbírka umění pro Pražský hrad), Správa Pražského hradu, Praha
  2019   Chittussi, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2019   Oldřich Blažíček (1887–1953): Život a dílo, Soupis díla, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2020   Josef Mánes: Dílo a jeho doba v obrazech, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2023   Josef Mánes: Přítel a umělec, Národní galerie v Praze, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Žena ve člunu (Sborník Hany J. Hlaváčkové), Artefactum, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Náhrobek Budka z Černovic, Epigraphica & Sepulcralia 3, 141-147
  2013   Křestní obleček novorozence z tumby knížete Břetislava II. v katedrále sv. Víta, Epigraphica & Sepulcralia 4, 23-54
  2014   Mathey delineavit: Náhrobek hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic ve světle písemných pramenů (1683-1688), Epigraphica & Sepulcralia 5, 219-240
  2014   Problematika otevírání hrobů, svatých a církevních hodnostářů na Pražském hradě, Epigraphica & Sepulcralia 5, 11-27
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Na čtyřech nohách (Sedací nábytek pražského hradu), Správa Pražského hradu, Praha