Eva Humlová

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, (asistentka v ateliéru kov a šperk)