Josef Štogr

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2020   Malíř František Doležal (1910-1989)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2000   František Doležal: Obrazy, grafika, kresby, Alena Lenka Čechová: Tapiserie, objekty, šperky
2012   Galerie Vincence Kramáře 1964 - 1972 (František Doležal, Vladimír Rocman)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
2020   František Doležal: Poesie a život, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1996   Almanach Pant 1990-1995, Pant klub, Praha
2005   Právo na krajinu?, Nadace Veronica, Brno (Brno-město)
2006   Hodnocení - Evaluace (Sborník textů ), Podnos, sdružení na podporu neziskového a občanského sektoru, Praha
2006   Transparency (Sborník příspěvků), Podnos, sdružení na podporu neziskového a občanského sektoru, Praha
2010   Skutek pomoci (Sborník ke konferenci), Nett, o.s., Srbsko, Kněžmost (Mladá Boleslav)
2011   Význam slibu (Sborník), Knihovna Libri prohibiti, Praha
2011   Krok do světa (Sborník), Nett, o.s., Srbsko, Kněžmost (Mladá Boleslav)
2019   Česko-slovenská koruna v podpisech (Tradice - tvorba - teorie), Památková komora ČR, Praha
2020   Tvůrce jako předmět dějin umění (Pozice autora po jeho "smrti"), Artefactum, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
[2019]   Symbol, imaginace a schéma, Český kubismus, , , [2019], 3-9
1981   Výstava střepů, Možnost, 2, 5, 1981, -
1982   O prvotině Ovčí brána, Možnost, 3, 11, 1982, -
1982   O Sešitech Václava Černého, Možnost, 3, 11, 1982, -
1982   Neumění pro umění (Jazz 27/28), Možnost, 3, 12, 1982, -
1982   Jistebnice, Možnost, 3, 12, 1982, -
1982   Panoráma populární hudby 1918-1978, Možnost, 3, 12, 1982, -
1982   Expresivní páka, Možnost, 3, 12, 1982, -
1982   Marsyas - Kousek přízně aneb Kdy komu?, Možnost, 3, 12, 1982, -
1982   Zlomyslnost a schválnost, Možnost, 3, 13, 1982, -
1982   Christo, Možnost, 3, 10, 1982, -
1983   Evangelium podle Josefa Flavia, Možnost, 4, 18, 1983, -
1984   Rozhovor s P., Možnost, 5, 21, 1984, -
1984   Stryjkowski: Veliký strach, Možnost, 5, 25, 1984, -
1984   Text, přečtený na vernisáži domácí výstavy jd, Možnost, 5, 26, 1984, -
1984   Vážený pane Hlaváčku... (K přednášce o Adolfu Loosovi), Možnost, 5, 26, 1984, -
1984   O kouli na vrcholu hory, Možnost, 5, 26, 1984, -
1985   S. Moc: Údolí černých papoušků, Možnost, 6, 33, 1985, -
1985-1986   Z. Brabcová: Daleko od stromu, Možnost, 6, 35, 1985-1986, -
1986   Dva texty k výstavě kreseb jd, Možnost, 7, 36, 1986, -
1986   Zlo. Jakoby pro nás... (L. Cohen: Krásní ztracenci), Možnost, 7, 37, 1986, -
1986   Výstava Proměna dětské kresby (Text čtený při zahájení), Možnost, 7, 38, 1986, -
1986   L. Tichý - plastika Krista na kříži, Možnost, 7, 36, 1986, -
1986-1987   Arnheim: Entropie a umění, Možnost, 7, 40, 1986-1987, -
1987   Prázdninový deník, Možnost, 8, 40/6, 1987, -
1989   Deník průzračného nebe, Možnost, 10, 54, 1989, 2-14
1989   Deník přímé řeči, Možnost, 10, 56, 1989, -
1989   Něco s tím musím, Možnost, 10, 56, 1989, -
1993   Poznámky k výstavě, Možnost, , 58, 1993, 8-8
1996   Zobrazování a obrazy, Možnost, , 64, 1996, 25-31
1996   Dům, sklep, jeskyně, Možnost, , 64, 1996, 36-41
1996-1997   E. H. Gombrich: Příběh umění, Možnost, , 65, 1996-1997, -
1996-1997   Zobrazování a obrazy, Možnost, , 65, 1996-1997, -
1996-1997   Viděné a slyšené, Možnost, , 65, 1996-1997, -
1997   Přednáška z cyklu Zobrazování a obrazy - renesance (Nevratnost andělů), Možnost, , 66, 1997, 6-14
1997   Povzdech ve Veletržním paláci, Možnost, , 66, 1997, 14-18
1997   Podoba, Možnost, , 67, 1997, 3-5
1997   O obrazech a slovech, Možnost, , 68-69, 1997, 10-11
1997   O tom, jak mohou být lidé spolu, Možnost, , 68-69, 1997, 12-13
1999-2000   Meze jako výsostné téma, Možnost, , 71, 1999-2000, 16-17
1999-2000   Vidění (Aktuální poznámky), Možnost, , 71, 1999-2000, 18-19
2000   Výstava jako pohanský svátek (Praha, Dejvická galerie Vincence Kramáře, 7. 9. - 29. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 21, 2000/10/26, 4-4
2000   Výstava jako pohanský svátek, František Doležal: Obrazy, grafika, kresby, Alena Lenka Čechová: Tapiserie, objekty, šperky, , , 2000, -
2000   F. Doležal: Obrazy, Možnost, , 72, 2000, 29-29
2000   Lyrické abstrakce a poetika surrealismu, Večerní Praha, , , 2000/09/21, -
2011   Slovník samozřejmých slov, Psalterium, 5, 6, 2011, 15-15
2011   Věci světa (Vize o křesťanství a umění), Psalterium, 5, 3, 2011, 8-9
2011   "Napadlo mě, že jestli nás k něčemu Kristus nevybízí, tak je to obřadnost.", Psalterium, 5, 6, 2011, 20-20
2011   Beethoven a císařovna, Psalterium, 5, 6, 2011, 10-10
2012   Rousseau, Psalterium, 6, 4, 2012, 8-8
2012   Byl jsem na "rytmické" mši, Psalterium, 6, 1, 2012, 18-18
2012   Kýč a nepřípadnost (Vlídná polemika s články Jiřího Kuba), Psalterium, 6, 1, 2012, 14-15
2012   Ještě jedna věta Pavlu Svobodovi, Psalterium, 6, 1, 2012, 9-9
2013   Liturgický prostor bez hudby?, Psalterium, 7, 2, 2013, 11-11
2013   Výtvarné umění a hudba , Psalterium, 7, 4, 2013, 8-9
2013   Knihovna kardinála Berana, Josef Kalvoda, , , 2013, 13-15
2013   Kalvoda politik, Josef Kalvoda, , , 2013, 25-30
2013   Kalvodův politický postoj a dnešní možnosti křesťanskodemokratické politiky, Josef Kalvoda, , , 2013, 30-34
2013   Josef Kalvoda, Košický vládní program a otázka, co je totalitarismus, Josef Kalvoda, , , 2013, 34-41
2014   Josef Florian a nemainstreamové katolické osobnosti, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, , , 2014, 7-10
2014   Timotheus Vodička: Stavitelé věží, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, , , 2014, 35-36
2014   Stavovská myšlenka, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, , , 2014, 37-45
2014   Ladislav Jehlička, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, , , 2014, 46-48
2014   Knihovna kardinála Berana (KKB) a konference "Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi", Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, , , 2014, 49-51
2014   Symbol jako reprezentace skutečného - silné a slabé pojetí (A symbol as a representative of individuality), Symboly a znaky, , , 2014, 41-46
2014   Deklarace ve veřejném prostoru, Deklarace, , , 2013, 3-10
2014   Katolická publicistika I., Česká katolická publicistika I., , , 2014, 7-10
2014   Zájem M. C. Putny o výklad katolické literatury a publicistiky, Česká katolická publicistika I., , , 2014, 31-35
2014   Nad prací Heleny Özörencik o časopisu Vyšehrad 1945-1948, Česká katolická publicistika I., , , 2014, 36-41
2015   Řízení a vedení (Přínos širšího konceptu odpovědnosti pro řízení), Procesní řízení, , , 2015, 5-11
2015   Závěrem, Útisk - charita - vyloučení, , , 2015, 366-369
2015   Experiment jako specifická forma vztažení se k budoucímu, Experiment, , , 2015, 57-63
2016   Vertikála, horizontála a temnota (Vertical and horizontal lines and the Darkness), Vertikály a horizontály života, , , 2016, 24-30
2017   Jan Hertl - ten, který znal mlčení, Historie nejen literární, , , 2017, 17-22
2017   Myšlenkové zdroje Jana Hertla (O pojmenování typického), Historie nejen literární, , , 2017, 33-38
2017   Ohlasy katolické publicistiky v samizdatu, Historie nejen literární, , , 2017, 81-82
2017   Jakub Deml a Možnost, Historie nejen literární, , , 2017, 102-104
2018   Děkujeme, že kouříte (O radostech i trápeních kuřáka tabáku), My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 1, 3, 2018, 30-33
2018   Proč číst Jana Hertla, Historie, to jest vyhnanství z ráje, , , 2018, 11-13
2018   Chráněné pivo netopýra z Chříče ( Od smetiště a lánů kopřiv k pivovaru, muzeu a škole), My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 1, 7, 2018, 20-23
2018   Masaryk a Československo, Tomáš Garrique Masaryk v Praze 21. 12. 1918, , , 2018, 43-58
2019   Veris King, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 2, 3, 2019 březen, 28-30
2019   Koruna jako symbol a skutečnost symbolu Koruny, Česko-slovenská koruna v podpisech, , , 2019, 3-14
2020   Role autora a proces individuace, Tvůrce jako předmět dějin umění, , , 2020, 80-85
2020   Moderní obraz odporující modernismu (Nad dílem Františka Doležala (1910-1989)), Malíř František Doležal, , , 2020, -