Jan Wiendl

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2011   A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde (Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
2014   Heslář české avantgardy (Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
2015   Čtení o Karlu Teigovi (Vize, realizace, divergence 1919-1938), Institut pro studium literatury, o. p. s. , Praha