Marcela Mrázová Schusterová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1962   Kresby ze zápisníků 1903 - 1920 Václava Špály
1964   Kresby Rudolfa Kremličky
1964   Kresby Aloise Wachsmana
1966   František Bílek: Výbor z díla
1966   Josef Váchal: Výbor z celoživotního díla 1906-1954
1966   Václav Kudera: Plastiky
1968   Alois Wachsman: Výbor z celoživotního díla (Obrazy a kresby 1918 - 1942)
1969   Josef Váchal 1884 - 1969 a jeho grafické dílo
1970   Alois Wachsman
1971   František Bílek: Výbor z díla
1974   Karel Myslbek
1975   Bořivoj Žufan: Výběr z díla
1976   Václav Brožík 1851 - 1901 (Výbor z díla k 125. výročí umělcova narození a 75. výročí jeho úmrtí ze sbírek Galerie hl. města Prahy)
1978   František Bílek: Výběr z kreseb
1979   František Doležal: Obrazy, kresby, studie 1928 - 1978
1979   Alois Wachsman: Obrazy
1981   František Doležal: Obrazy a kresby 1930 - 80
1982   Helena Emingerová 1858 - 1943: Výběr z díla
1982   František Doležal: Obrazy
1984   Josef Váchal (1884 - 1969) (K 100. výročí umělcova narození ze sbírek Památníku národního písemnictví)
1984   František Doležal: Kresby, studie, grafika
1986   František Bílek: Výbor z díla
1986   František Doležal: Výběr z díla (Obrazy, kresby, grafika 1930 - 1985)
1990   František Doležal
1990   Jan Měšťan: Jubileum
1992   František Bílek: Grafika - kresby
1992   Albert Schamoni 1906-1945
2000   František Bílek (1872-1941)
2006   Marcela Mrázová: Obrazy a dřevořezby (z let 1995 - 2006)
nedatováno   Jan Mestan
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1963   Česká moderní kresba dvacátého století
1971   České malířství 1850–1918
1973   České malířství 1918-1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy)
1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
1978   Pittura céca contemporanea
1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)
1986   Život a dílo K. H. Máchy ve výtvarném umění
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1970   Krvavý román, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
2020   František Doležal: Poesie a život, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2021   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
2022   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1988   Encyklopedie světového malířství
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1961   Jiří Hrůza: Česká města (Recenze), Výtvarné umění, 11, 5, 1961/09/30, 232-233
1962   Alois Kubíček: Bohumil Hypšman (Recenze), Výtvarné umění, 11, 10, 1962/02/28, 472-473
1965   Česká moderní kresba v Národní galerii, Výtvarná práce, 13, 14, 1965/07/30, 3-
1966   Duchovní umění Františka Bílka, Výtvarné umění, 16, 2, 1966/03/10, 63-73
1966   Novou instalaci vybraných soch..., František Bílek: Výbor z díla, , , 1966, 5-7
1966   Zdá-li se, že dnes roste nový zájem o dílo..., František Bílek: Výbor z díla, , , 1966, 8-10
1967   Josef Váchal, Výtvarné umění, 17, 7, 1967/09/20, 334-341
1967   Josef Váchal, Výtvarné umění, 17, 7, 1967/09/20, -
1967   Josef Váchal o Josefu Floriánovi, Výtvarná práce, 15, 23, 1967/11/16, 2-
1968   Jan Konůpek v Hollaru, Výtvarná práce, 16, 6, 1968/04/11, 2-
1968   Jan Konůpek v Hollaru, Výtvarná práce, 16, 6, 1968/04/11, 2-
1969   Josef Váchal, Sešity pro literaturu a diskusi, 4, 29, 1969/03, 20-20
1970   Polská secese a Sztuka Mlodej Polski (Kronika), Výtvarné umění, 20, 3, 1970/08/31, 144-147
1970   Polské umění z přelomu 19. a 20. století, Výtvarná práce, 18, 6, 1970/03/18, 5-
1971   V článku Klasik české avantgardy..., , , , , 5-
1978   Kreslířská tvorba Františka Bílka, František Bílek: Výběr z kreseb, , , 1978, -
1983   K výstavě Karla Valtera (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 6, 1983, 57-58
1984   K výstavě Františka Doležala (Výstavy), Výtvarná kultura, 8, 6, 1984, 60-61
1987   Krajinomalba v diskusi, Výtvarná kultura, 11, 5, 1987, -
1988   Michal Ranný, Výtvarná kultura, 12, 2, 1988, 60-62
1990   Revoluční romantik Fr. Doležal, Severočeský deník, , , 1990/07/27, 0-0
1990   František Doležal v Kramářově galerii, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 21, 1990/10/15, 4-4
1992   František Bílek 1872-1941, František Bílek: Grafika - kresby, , , 1992, -
1992   Padesát let od smrti F. Bílka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 3, 1992/02/06, 7-
1992   Ohrazení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 24, 1992/11/26, 9-
1993   Malíř Fantišek Doležal (1910-1989) (O výtvarnících), Panorama, , 1, 1993, 8-10
2000   Život a dílo Františka Bílka (Chronologický přehled), František Bílek (1872-1941), , , 2000, 315-349
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1989   Oldřich Smutný: Obrazy
katalogový plakát
rok vydání, název (podnázev)
1990   Jan Měšťan
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1966/03/10   Výtvarné umění
1967/09/20   Výtvarné umění
1970/08/31   Výtvarné umění